ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi

09.02.2014 16:33
Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej...

Metodický deň

25.11.2013 20:37
17 odborných prednášok realizovaných v rámci Metodického dňa pedagogických a nepedagogických zamestnancov katolíckych základných škôl Košickej arcidiecézy spestrilo dopoludnie približne 400 účastníkom. V spolupráci s Arcibiskupským školským úradom ho organizačne pripravila Základná škola sv....

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sv. Cyrila a Metoda

31.08.2013 20:35
Vchádzam do priestorov hotela a víta ma riaditeľka ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach so svojimi pozitívne naladenými zástupkyňami. Milý úsmev a prívetivé slová vyslovené zakaždým, keď niekto známy vstupi do budovy, nepatrili len mne, ale každej učiteľke, učiteľovi, ktorý po letnej...

2. stretnutie s učiteľmi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

30.08.2013 13:58
Vchádzam do priestorov hotela a víta ma riaditeľka ZŠ Sv. Cyrila a Metoda v Košiciach so svojimi pozitívne naladenými zástupkyňami. Milý úsmev a prívetivé slová vyslovené zakaždým, keď niekto známy vstupi do budovy, nepatrili len mne, ale každej učiteľke, učiteľovi, ktorý po letnej...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice

07.03.2013 20:34
Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia, rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je...

1. stretnutie s učiteľmi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

07.03.2013 13:54
Šance na úspešné riešenie konfliktov v prostredí školy sa zvyšujú vtedy, keď sa mediácia stáva súčasťou jej kultúry. Tú vytvárajú žiaci, učitelia, rodičia prostredníctvom školskej komunity, ktorá sa postupne stáva želateľným modelom vytvárania sociálnych väzieb. Jej predpokladom je...