ZŠ Záhorácka, Malacky

Supervízne stretnutie 2019 - ZŠ Záhorácka Malacky

01.12.2019 09:12
  Dušana: "Inak, vo štvrtok som na Záhoráckej (ZŠ Malacky)". Dominik: "Ano? Mohol by to byť zážitok prísť sa pozrieť a pomôcť." Zážitok to bol, vďaka Dominikovi, bývalému rovesníckemu mediátorovi, dnes stredoškolákovi, ktorý si vyskúšal, aké to je, preniesť svoje myšlienky mladším...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

28.09.2018 21:43
"Pochopila som to správne?" (aktívne počúvanie) "Dvojky, vedeli by ste sa cítiť komfortne aj v jednotke?" (hľadanie kompromisu) "Do užšieho výberu postupuje..." (prevzatie koordinácie skupiny) "Aj my sme sa to naučili cez niekoho..." (upozornenie na vzájomné učenie sa) "Dohoda je najťažší...

Tréning rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

23.10.2017 22:14
S rovesníckymi mediátormi ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa počas tréningových aktivít pozreli na rôzne modelové konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sme si kládli aj tieto otázky:  Ocitol si sa v podobnej situácii? Ako si reagoval? Ako si mohol reagovať?...

Podpora rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici

16.10.2017 22:26
Pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie do kultúry školy je dôležitý nielen výsledok, ale najmä priebeh, proces, ktorým si žiaci prechádzajú. Veľkú úlohu zohráva vek žiakov, jemu zodpovedajúce skúsenosti a možnosti reagovať v konfliktných situáciách. Pre dozrievanie tejto schopnosti je...

Môj názor je.... - mladší mediátori zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

16.10.2017 22:24
"Môj názor je...", "Mňa napríklad zaujíma tvoj názor...", "Musíme si určiť pravidlá, lebo sa neposunieme ďalej...", "Pssst......jeden po druhom..", "A čo ak to nie je tak, ako sme si mysleli...", "Ja si to nemyslím..", "Mali by sme sa počúvať..", "Kto sa ešte...

Rovesnícka mediácia - projekt podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality

16.10.2017 22:21
ZŠ Záhorácka Malacky: "Naša škola sa projektom "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže" zapojila do výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru prevencie kriminality a z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality získala 8000€ na...

Začlenenie rovesníckej mediácie - prvé stretnutie s pedagógmi

16.10.2017 00:00
  Základná škola Park Angelinum v Košiciach sa stala prvou školou, ktorá bude implementovať v školskom roku 2012/2013 program školskej a rovesníckej mediácie v plnom rozsahu do prostredia/kultúry školy.  Úvodnej prednáške, ktorá vniesla základné informácie o školskej mediácii predchádzalo...

Projekt rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici - 3. stretnutie

16.10.2017 00:00
Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže je projekt ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.  Cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite...

Rovesnícki mediátori v Malackách ako lektori

02.12.2016 22:33
Rovesnícki mediátori zo Základnej školy na Záhoráckej ulici v Malackách zbierali v priebehu celého minulého školského roka skúsenosti v oblasti riešenia konfliktov, ich zmierovania, chápania pocitov, hľadania príčin konfliktov. Trénovali pozorovanie, aktívne počúvanie, snažili sa poznávať svet z...

Aktívne počúvanie, emócie a hodnoty v ZŠ Park Angelinum, Košice

18.05.2016 22:46
Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Park Angelinum v Košiciach bolo opäť príjemne stráveným časom.  Cestou zážitkových hier sme sa učili chápať význam aktívneho počúvania, vnímať pozorne konkrétny zvuk v priestore. Definovali sme pravidlá aktívneho počúvania,...