ZŠ Záhorácka, Malacky

S rovesníckymi mediátormi o komunikácii na sociálnych sieťach

05.05.2016 09:03
Ďalšie tréningové stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách bolo zamerané na sebareflexiu, uvažovanie o vlastných pocitoch, náladách. Žiaci rozmýšľali o ľuďoch v ich životoch, ktorí sú im oporou, o priateľoch, spolužiakoch, ktorým dôverujú, o vlastných postojoch,...

Mediačné stretnutie v 6. ročníku v ZŠ na Záhoráckej ulici

03.04.2016 16:56
V triede 6. ročníka na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa aj za účasti a skvelej spolupráce triednych rovesníckych mediátorov venovali vzájomnému spoznávaniu názorov žiakov na rôzne témy. V diskusných skupinách žiaci hodnotili vplyv  odlišnosti na prejavy rozdielneho správania sa rovesníkov v...

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v Malackách

28.02.2016 17:02
Štvrté stretnutie rovesnícki mediátori venovali téme aktívneho počúvania. Zamýšĺali sa nad jeho významom a prínosom pre pochopenie konfliktných situácií. Hovorili o prekážkach aktívneho počúvania a uvažovali o možnostiach, ako minimalizovať rušivé vplyvy tak, aby výsledkom bolo vzájomné...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

03.02.2016 17:05
"Prajem si zmeniť seba na lepšieho človeka." Aj takáto bola odpoveď rovesníckeho mediátora zo ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách na jednu z otázok, ktorá bola súčasťou diskusie v skupinách k téme Naše priania. Na treťom spoločnom stretnutí sme riešili podobnosti a rozdiely medzi spolužiakmi....

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Malackách

15.12.2015 17:07
Témou 2. stretnutia rovesníckych mediátorov ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách boli Fázy vývoja konfliktu. Tréninovali sme opisné a pozorovacie pozorovanie. Učili sme sa spoznávať vhodné podmienky pre začatie rovesníckej mediácie. Pomenovali sme pocity ako úzkosť, nepriateľstvo, frustrácia,...

1. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ v Malackách

22.11.2015 17:09
Prvé stretnutie majú rovesnícki mediátori 3. až 8. ročníka ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách za sebou.Témou trojhodinových diskusií a riešení problémových úloh, dôležitých otázok boli Konflikty a ich príčiny v triedach. Naučiť sa pracovať v zmiešaných vekových skupinách bolo prvou vážnou skúškou...

Výber rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

14.10.2015 16:46
Stretnutie k výberu rovesníckych mediátorov v ZŠ Záhorácka v Malackách 14.10.2015 14:09 Začiatkom októbra sa uskutočnilo ďalšie stretnutie k programu rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách, tentokrát s učiteľmi, ambasádormi programu, ktorí dohliadnu na celý...

Rovesnícki mediátori aj v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

06.04.2015 16:44
Rovesnícki mediátori v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách 06.04.2015 12:51 V školskom roku 2015/2016 rozbiehame rovesnícku mediáciu aj v Základnej škole na Záhoráckej ulici v Malackách.  Konflikty, hádky a nedorozumenia sú medzi žiakmi bežné. V našej škole sa nechceme...

Mediačné aktivity v triede v 6. ročníku

16.10.2013 14:02
Naštartovanie zdravej komunikácie v rekonštruovanej triede, kde pribudli noví žiaci, koordinované vzájomné spoznávanie aj rozdielnych názorov na rôzne témy, ktoré v nevyjasnenej podobe sa môžu stať zdrojom napätia medzi spolužiakmi a hľadanie toho, čo rovesníkov spája, bolo predmetom septembrového...
<< 1 | 2