ZŠ Zvolenská Slatina

07.02.2020 22:18

Supervízia 1 - Rovesnícki mediátori ZŠ Zvolenská Slatina

1. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi zo ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie.  Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané,...

—————

23.05.2019 20:00

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

Viem si získať rešpekt? Dokážem byť nestranný? Som schopný pomôcť aj tomu, koho nemám rá/rada? Viem sa ospravedlniť? Som tolerantný a v akej miere viem byť trpezlivý? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na 3. stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine. S využitím...

—————

09.04.2019 22:12

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

    "Budeme sa aj hrať?", týmito slovami nás druhýkrát privítali deti ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. A veru sme sa aj hrali - trénovali sme nielen svoju šikovnosť a strategické myslenie, ale veľa, veľa aj spoluprácu v skupine. Pozadu neostali ani naše empatické zručnosti...

—————

16.03.2019 21:19

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

  "Nehnevajte sa..", "Hlavne kľud...", "S citom a rozumne..", "Hlavne dýchaj.."........aj takéto sú odporúčania rovesníckych mediátorov ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine pre upokojenie situácie a zmiernenie napätia, ktoré vedie k vyriešeniu úlohy.  Prvé stretnutie s...

—————

06.02.2019 21:05

Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v priebehu ďalších štyroch mesiacov budeme pravidelne stretávať so skupinou budúcich...

—————