ZŠ Zvolenská Slatina

Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

06.02.2019 21:05
Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v priebehu ďalších štyroch mesiacov budeme pravidelne stretávať so skupinou budúcich...