Školskí mediátori

PhDr. Denisa Morongová

Mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna...

Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Certifikovaný mediátor Zapísaná v Zozname mediátorov MS SR pod evidenčným číslom 1862. Úspešne som absolvovala vysokoškolské štúdium - odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzdelanie...

Mgr. Erika Tornyaiová

  Vyštudovala Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Je mediátorkou zapísanou v zozname Ministerstva spravodlivosti SR. Roky som sa venovala  účtovníctvu, daniam a ekonomike.  Pôsobím v školskej rade základnej  školy,  v rodičovských...

Mgr. Eva Koprena, PhD.

Venuje sa prioritne školskej a rovesníckej mediácii.  Pracovala v RTVS/STV ako redaktorka, moderátorka, editorka a dramaturgička. Je autorkou televízneho publicistického magazínu Slovensko v obrazoch. Spolupracovala so spravodajskou tv stanicou CNN, pre ktorú pripravovala krátke...

Mgr. Soňa Koreňová

Po štúdiu politológie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda som nastúpila do programu Teach for Slovakia, počas ktorého som pracovala dva roky na základnej škole v Plaveckom Štvrtku s deťmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Následne som spoluzaložila občianske združenie Cesta...

JUDr. Dagmar Tragalová

Právnička, mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR so špecializáciou na rodinné, susedské spory a školskú mediáciu. Vyštudovala Právnickú fakultu UK v Bratislave a Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde získala titul JUDr. Má ukončené doplnkové pedagogické štúdium pre...