Spolupracujúce školy - ŠM

Partnerské školy

08.07.2018 20:19
  Školská mediácia má rôzne podoby. Jednou z nich je spolupráca so školami v oblasti formovania zdravých medziľudských vzťahov, pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá v sebe nesie znaky spolurozhodovania a konzultácie. Pomoc mediátora môže byť v rovine tréningových aktivít, workshopov,...