LVS Košice - Barca

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

29.09.2019 19:12
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...