Tréning mediačných zručností

ZŠ Zbehy

04.09.2022 18:05
1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy 24.05.2021 20:05 Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať...

LVS Košice

22.12.2019 20:18
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých...

ZŠ s MŠ DCL v Lučenci

22.12.2019 19:26
„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa...