Aktuality

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.09.2017 19:52
Supervízne stretnutie po roku s tímom rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sa nieslo v duchu rozhovorov a úvah, ako: konfliktným situáciám v triedach predchádzať, zmierňovať napätie v tíme, v kolektíve, byť aktívnym počúvajúcim spolužiaka v situácii, ktorá si pýta...

Tréning rovesníckych mediátorov v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

23.09.2017 18:52
S rovesníckymi mediátormi ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách sme sa počas tréningových aktivít pozreli na rôzne modelové konfliktné situácie z rôznych uhlov pohľadu. Zároveň sme si kládli aj tieto otázky:  Ocitol si sa v podobnej situácii? Ako si reagoval? Ako si mohol...

Tréning pedagógov v ZŠ v Jaklovciach

17.09.2017 16:36
Ako sa mení mládež? Čo je pre ňu príznačné v tejto dobe a v konkrétnej lokalite? Ktoré nové zmeny a nové potreby treba vnímať ako klúčové a pracovať s nimi? Kedy vzniká konflikt? Ktoré faktory konflikt ovplyvňujú? Ako zvykneme reagovať na konfliktné situácie? Aké pocity sprevádzajú...

Tréning v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania UK

08.09.2017 19:07
Pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnil na konci augusta tréning pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave na Drieňovej ulici.  Témou stretnutia bola Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Zamerali sme...

Bodka za školským rokom v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

04.07.2017 20:30
Zatiaľ čo žiaci ZŠ Park Angelinum v Košiciach si užívali prvý prázdninový deň, ich pedagógovia v príjmenej atmosfére v škole zreflektovali kľúčové momenty ich pedagogickej praxe uplynulého školského roka. Pôvodne plánovaná prednáška k téme školskej mediácie vychádzajúca z predstavy, že pedagógovia...

Projekt rovesníckej mediácie v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách - 3. stretnutie

01.07.2017 14:44
Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže je projekt ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách podporený Radou vlády SR pre prevenciu kriminality.  Cieľom projektu je zlepšiť atmosféru v triedach pomocou začlenenia preventívneho programu v boji proti kriminalite...

Téma: Mediácia - ako môže pomôcť v školskom prostredí (Rádio Lumen)

22.06.2017 22:55
  Mária Čigašová (Rádio Lumen) v kontaktnej relácii UV hovor hľadala odpovede na otázky: Ako môže rovesnícka mediácia pomôcť v školskom prostredí.  Čo je to mediácia, školská mediácia, rovesnícka mediácia? Kto môže byť mediátorom? Dajú sa mediačné zručnosti naučiť? Ako sú vyberaní...

Recenzia knihy "Školská mediácia" - študentka vychovávateľstva (VŠTVS Palestra, Praha)

12.06.2017 10:34
  "Pokud se zeptáme, co je impulsem pro vznik mediace, můžeme říct, že je to konflikt. Autorka klade důraz na správné pochopení konfliktů a na jednotlivá stádia. Proces mediace doprovází emoce, neshody, nesoulad, obranné mechanismy, odcizení, napětí. Mediace si neklade za cíl pouze nalezení...

Seminár - Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl

11.06.2017 22:00
  Prostredie školy je tréningovým priestorom, resp. cvičiskom pre nadobúdanie nových zručností detí, žiakov, vrátane tých zručností, ktoré súvisia so schopnosťou riadiť konflikty, usmerňovať ich v rôznych štádiách ich prejavu.  Seminár Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl, pripravený...

Miesto mediácie v školách - M. Čačková, riaditeľka ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

01.06.2017 20:18
Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme viacerých...
Záznamy: 1 - 10 zo 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>