Aktuality

Kultúra/klíma školy ako súčasť funkčného vzdelávania (Centrum ďalšieho vzdelávania UK)

28.10.2017 23:55
Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave v rámci funkčného vzdelávania ponúka aj tému Kultúra/klíma školy a školského zariadenia, kde bezpochyby kľúčovú úlohu zohráva riešenie konfliktov v pedagogických tímoch vedúcim pedagogickým zamestnancom. Zloženie pomerne početnej skupiny vedúcich...

Vzdelávacie podujatie pre krajanských učiteľov

24.10.2017 20:18
Prednášku na metodicko-vzdelávacom podujatí pre našich krajanských učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave na tému Školská mediácia.  Na vzdelávaní sme sa venovali príčinám konfliktov, faktorom,...

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

12.10.2017 19:39
Problematika vzťahu učiteľ - žiak bol názov témy seminára realizovaného v ZŠ Milana Rastislava Štefánika v Lučenci pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.  V rámci diskusií sme sa venovali rôznym uhlom pohľadu na konflikt a konfliktné situácie v...

Tréning pedagógov v ZŠ v Jaklovciach

17.09.2017 16:36
Ako sa mení mládež? Čo je pre ňu príznačné v tejto dobe a v konkrétnej lokalite? Ktoré nové zmeny a nové potreby treba vnímať ako klúčové a pracovať s nimi? Kedy vzniká konflikt? Ktoré faktory konflikt ovplyvňujú? Ako zvykneme reagovať na konfliktné situácie? Aké pocity sprevádzajú...

Tréning v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania UK

08.09.2017 19:07
Pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnil na konci augusta tréning pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave na Drieňovej ulici.  Témou stretnutia bola Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Zamerali sme...

Téma: Mediácia - ako môže pomôcť v školskom prostredí (Rádio Lumen)

22.06.2017 22:55
  Mária Čigašová (Rádio Lumen) v kontaktnej relácii UV hovor hľadala odpovede na otázky: Ako môže rovesnícka mediácia pomôcť v školskom prostredí.  Čo je to mediácia, školská mediácia, rovesnícka mediácia? Kto môže byť mediátorom? Dajú sa mediačné zručnosti naučiť? Ako sú vyberaní...

Recenzia knihy "Školská mediácia" - študentka vychovávateľstva (VŠTVS Palestra, Praha)

12.06.2017 10:34
  "Pokud se zeptáme, co je impulsem pro vznik mediace, můžeme říct, že je to konflikt. Autorka klade důraz na správné pochopení konfliktů a na jednotlivá stádia. Proces mediace doprovází emoce, neshody, nesoulad, obranné mechanismy, odcizení, napětí. Mediace si neklade za cíl pouze nalezení...

Seminár - Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl

11.06.2017 22:00
  Prostredie školy je tréningovým priestorom, resp. cvičiskom pre nadobúdanie nových zručností detí, žiakov, vrátane tých zručností, ktoré súvisia so schopnosťou riadiť konflikty, usmerňovať ich v rôznych štádiách ich prejavu.  Seminár Ako začleniť rovesnícku mediáciu do škôl, pripravený...

Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu odboru školstva Košice

10.05.2017 20:49
  Metodický deň je pre riaditeľov škôl často novou skúsenosťou, ako vniesť do ich riadiacej činnosti nadhľad v náročných situáciách, ktoré prináša školská prax. Téma konfliktov, ich pochopenia, vnímania, ale aj riešenia v prostredí školy, ktorú zvolil Okresný úrad odbor školstva v Košiciach,...

Školská a rovesnícka mediácia ako jedna z tém medzinárodnej vedeckej konferencie v Modre

13.04.2017 13:27
V dňoch 7. - 8. apríla sa v Modre uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia "SÚČASNÉ TRENDY VZDELÁVANIA V MEDIÁCII", ktorej organizátorom bola Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s ďalšími partnermi. Jednou z tém príspevkov a diskusií bola aj školská a rovesnícka...
Záznamy: 1 - 10 zo 79
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>