Archív článkov

Školská a rovesnícka mediácia - špecializácia

08.03.2023 23:32
Garantka programu: Dušana Bieleszová Lektorky:  D. Bieleszová, S. Koreňová, CĎV UK Bratislava 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6. online PRIHLÁŠKA. D. Bieleszová, I. Gerdová, AMCS Poprad 16. 6., 23. 6. prezenčne PRIHLÁŠKA. Rozsah programu: 20 hodín -...

Vzdelávanie v mediácii v školskom prostredí

20.12.2022 18:22
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený...

Recenzie

20.12.2022 01:01
Bieleszová, D. - Koreňová, S. 2021. Sebariadenie a manažérska etika. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s. 188, ISBN 978-80-571-0440-7. Recenzent: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová Monografie „Sebariadenie manažerská etika v školskom prostredí“ Autorky: Dušana Bieleszová, Soňa...

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl

17.12.2022 22:09
Zmierňovanie napätia v triede Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívne počúvanie, empatia, reflexia, sebareflexia). Zastanie sa spolužiaka pred inými spolužiakmi (komunikačné zručnosti – verbálne,...

Školy s programom rovesníckej mediácie (5. časť) - Rabčice, Lučenec

17.12.2022 14:17
ZŠ s MŠ Rabčice  2022 - 2023 - program rovesníckej mediácie realizovaný pre žiakov Školského parlamentu, spolulektorka mediátorka: Bronislava Švehláková, koordinátor školskej mediácie: Peter Ľubo. Cieľom aktivít v Základnej škole s materskou školou v Rabčiciach je trénovanie...

Školy s programom rovesníckej mediácie (4. časť) - Ružomberok, Košice - Drabová, Stupava

17.12.2022 14:04
ZŠ Sládkovičova v Ružomberku 2019 a následne v roku 2022 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektori mediátori - Břetislav Vozník, Petra Mendelová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Sanigová. 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa...

Školy s programom rovesníckej mediácie (3. časť) - Podolinec, Bratislava - Palisády, Zvolenská Slatina

17.12.2022 13:31
ZŠ s MŠ Podolinec 2018 - program rovesníckej mediácie, tréningy pedagogických zamestnancov v prezenčnej aj dištančnej forme, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Katarína Ferencová. Program rovesníckej mediácie škola zaviedla v školskom roku...

Školy s programom rovesníckej mediácie (2. časť) - Nižná, Bratislava - A. Dubčeka, Snina

17.12.2022 11:34
Spojená škola Nižná na Orave od roku 2015 - práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, lektorské skúsenosti na 1. žiackej konferencii, skúsenosti s prezentovaním praxe na konferencii mediátorov, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová,...

Školy s programom rovesníckej mediácie (1. časť) - Košice - Park Angelinum, Košice - sv. Cyrila a Metoda, Malacky - Záhorácka,

17.12.2022 00:44
ZŠ Park Angelinum v Košiciach  2012 a pravidelné stretávanie sa v ďalších rokoch vrátane roku 2022, tréning rovesníckych mediátorov, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (prezenčne aj dištančne), metodický deň, účasť na konferencii mediátorov, spolupráca s...

Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 22:02
Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 07.02.2017 20:36 Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je...