Archív článkov

Metodický deň pre pedagógov v Lučenci aj o inkluzívnom tíme

08.06.2018 18:49
  Možnosti využitia mediácie v prostredí škôl a školských zariadení (Mgr. Dušana Bieleszová), Žiak s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl (PhDr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD.), Program vyučovania šťastia (Ing. Agnesa Setničková), ale aj Činnosť školského psychológa (Mgr. Mariana Krupová)...

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine (Spojená cirkevná škola)

26.05.2018 22:27
"Keď niekto niečo dobré urobí, tak sa to ako dobro pamätá." RM, Snina 2. tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Snine bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Po zrekapitulovaní odpozorovaných situácií z Denníka pozorovateľa, sme...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

26.05.2018 21:38
  3. supervízne stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka bolo zamerané na pripomenutie si zásad zmierňovania napätia v triedach a využívania možnosti rovesníckych mediátorov pomáhať spolužiakom v konfliktných situáciách. Kľúčovou zručnosťou je pritom schopnosť predvídať v odpozorovaných situáciách...

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.05.2018 20:12
"Zistil som, že sila sa dá vyjadriť rôzne a najsilnejšia je sila priateľstva."  Rovesnícky mediátor ZŠ Alexandra Dubčeka Aj táto myšlienka zaznela na 2. supervíznom stretnutí s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Témou stretnutia boli Možnosti pôsobenia rovesníckeho...

Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach - spätná väzba

07.05.2018 11:00
         03. mája 2018 sa konal Metodický deň učiteľov 2018 v podmienkach špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení odboru školstva Okresného úradu Košice. Sekcia výchovných poradcov absolvovala program Školskej a rovesníckej mediácie...

Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach

06.05.2018 19:36
  Podpora zriaďovateľa pre aktivity, ktoré súvisia s mediáciou je pre riešenie konfliktov, ich chápanie, spracovanie v prostredí škôl a školských zariadení veľkou výhodou. Jednou z možností, ako môže aj zriaďovateľ v tomto smere vyvíjať aktivity a ponúkať témy na zamyslenie, je realizácia...

Ministerstvo školstva v POP 2018/2019 odporúča aj mediáciu

30.04.2018 16:55
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. Verím, že mediátori budú školám nápomocní či už v zmysle zákona o mediácii, vzdelávania v mediačných zručnostiach, aj pri začleňovaní...

1. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine

22.04.2018 15:08
Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi z Cirkevnej školy v Snine sa nieslo v znamení troch blokov: spoznávanie sa, pravidlá a prekážky v skupine, dôležité vety v diskusii. S využitím zážitkového učenia sme postupne poznávali názory na rôzne javy a situácie, postoje, otvárali sme tému hodnôt a...

6. blok odbornej prípravy mediátorov aj o školskej mediácii (AMCS)

07.04.2018 19:06
  6. blok v rámci odbornej prípravy mediatorov, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska, obsahoval aj tému školskej a rovesníckej mediácie. S budúcimi mediátormi sme sa vrátili do žiackych čias a zážitkovou formou sme si vyskúšali rôzne aktivity, ktoré pomáhajú žiakom v...

Kultúra školy a vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Lučenci (CĎV UK)

24.03.2018 18:42
          „...na zlepšenie kvality škôl treba „hlbšie“ odhaliť vnútorné procesy škôl a omnoho väčšiu pozornosť venovať klíme a kultúre školy.“                                  Správa o...
Záznamy: 1 - 10 zo 204
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>