Archív článkov

19.05.2022 20:28

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

Program rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka funguje od roku 2016. Pandémia, znemožnenie práce žiakov v rovesníckych skupinách a zmena priorít spôsobili, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V tomto školskom roku sa však škola nevzdala svojej vízie mať...

—————

19.05.2022 19:53

3. stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, ktoré je súčasťou obnoveného programu po rokoch s novou skupinou žiakov sa nieslo v znamení práce v skupine. Žiaci sa učili facilitovať diskusiu v tíme. Starší rovesnícki mediátori pomáhali mladším.  Obsah programu...

—————

19.05.2022 19:44

3. stretnutie - Program rovesníckej mediácie v ZŠ Sládkovičova ako prevencia

Štátna školská inšpekcia medzi TOP 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách zaradila aj odporúčanie eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov. Ako jednu z účinných stratégii označila zavedenie programu rovesníckej mediácie. ZŠ Sládkovičova...

—————

19.05.2022 19:17

Tréning pedagogických a odborných zamestnancov v Starej Lesnej

"Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.  Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a zmierňovanie náročných situácií ako podpora inkluzívneho...

—————

05.04.2022 21:19

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. V toku času sa príležitosť stráca navždy.“ (Klub vyvolených) So spolulektorkou Soňou Koreňovou sme využili príležitosť naplno. 10 hodín prezenčného vzdelávania dvoch skupín budúcich mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity...

—————

05.04.2022 21:08

1. a 2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

V ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sme program rovesníckej mediácie odštartovali v roku 2016...a potom prišla pandémia, online vzdelávanie, nemožnosť miešať deti.....Vo februári sme s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov začali znova.  Na prvom stretnutí sme sa...

—————

05.04.2022 20:57

Odporúčania Štátnej školskej inšpekcie k prevencii šikanovania na školách

".. spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr. zavedením programu rovesníckej...

—————

05.04.2022 20:38

Inovačné vzdelávanie - Kráľovský Chlmec

Ukončenie druhej skupiny inovačného vzdelávania s názvom Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov, ktoré sa uskutočnilo v Kráľovskom Chlmci (online), a ktoré realizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, ...

—————

05.04.2022 20:28

Kurz riešenia konfliktov v 6. ročníku ZŠ Park Angelinum v Košiciach

V rámci projektu Dúha absolvovali žiaci 6. ročníka 17. 2. 2022 Kurz riešenia konfliktov s lektorkou pre školskú a rovesnícku mediáciu D. Bielezsovou. Jej pravou rukou pri aktivitách boli aj členovia nášho Klubu mediátorov: Katka (9.B), Betka a Klára (9.A ) ako aj mladšie žiačky Diana a Barborka...

—————

05.04.2022 20:17

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Sládkovičova Ružomberok

„Som empatická, tolerantný, viem počúvať druhých, chcem riešiť konflikty, viem byť rovnostranná,...“ takto opísali motiváciu stať sa rovesníckymi mediátormi žiaci zo ZŠ Sládkovičova v Ružomberku. Po dvojročnej prestávke sme sa stretli opäť, aby sme pokračovali tam, kde sme...

—————