Archív článkov

Partnerské školy

08.07.2018 20:19
Školská mediácia má rôzne podoby. Jednou z nich je spolupráca so školami v oblasti formovania zdravých medziľudských vzťahov, pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá v sebe nesie znaky spolurozhodovania a konzultácie. Pomoc mediátora môže byť v rovine tréningových aktivít, workshopov, prednášok pre...

Tímová spolupráca v triede - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

08.07.2018 20:11
Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky,...

Tréningové aktivity v SOŠ v Prakovciach

08.07.2018 19:06
  Pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy v Prakovciach absolvovali dňa 3. 7. 2018 ďalšie vzdelávanie na tému Rozvoj mediačných zručností pedagogických zamestnancov školy.  Na stretnutí sme sa venovali téme kvality vzťahov, ktorá výrazne ovplyvňuje klímu a kultúru v škole. Opísali...

Tréning mediačných zručností v SŠI v Prakovciach

08.07.2018 18:48
Tréning mediačných zručností v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bol v poradí druhým tréningom určeným pedagogickým zamestnancom školy - učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného výcviku aj asistentom učiteľa.  Stres z úvodného spoznávania sa sme prekonali na predchádzajúcom...

Spätná väzba rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka - supervízne stretnutie máj 2018

23.06.2018 18:28
„Dnešné stretnutie sa mi veľmi páčilo. Podľa mňa bolo skvelé, že sme boli v skupinách pomiešaní. Viac sme sa spoznali a trávili sme spolu čas. Každý mal možnosť vyjadriť svoj názor na danú vec. Taktiež sa viac zapájali mladší žiaci. Vec, ktorá sa mi páčila tiež bolo, že sme sledovali film a...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.06.2018 17:50
3. stretnutie rovesníckych mediátorov Spojenej cirkevnej školy v Snine bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi.  Na úvod si budúci rovesnícki mediátori vyskúšali sprevádzať...

Dolnokrupanské mediačné dišputy

20.06.2018 22:12
Tretie pokračovanie Dolnokrupanských mediačných dišput „bez powerpointu a flipchartu“ s osobnosťami českej a slovenskej mediácie bolo zamerané na témy rodinnej mediácie, školskej a rovesníckej mediácie, na oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ale aj na tému pracovnej a zdravotníckej...

Metodický deň pre pedagógov v Lučenci aj o inkluzívnom tíme

08.06.2018 18:49
  Možnosti využitia mediácie v prostredí škôl a školských zariadení (Mgr. Dušana Bieleszová), Žiak s aspergerovým syndrómom v prostredí škôl (PhDr. Michaela Zubčeková Tatárová PhD.), Program vyučovania šťastia (Ing. Agnesa Setničková), ale aj Činnosť školského psychológa (Mgr. Mariana Krupová)...

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine (Spojená cirkevná škola)

26.05.2018 22:27
"Keď niekto niečo dobré urobí, tak sa to ako dobro pamätá." RM, Snina 2. tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Snine bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Po zrekapitulovaní odpozorovaných situácií z Denníka pozorovateľa, sme...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

26.05.2018 21:38
  3. supervízne stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka bolo zamerané na pripomenutie si zásad zmierňovania napätia v triedach a využívania možnosti rovesníckych mediátorov pomáhať spolužiakom v konfliktných situáciách. Kľúčovou zručnosťou je pritom schopnosť predvídať v odpozorovaných situáciách...
Záznamy: 1 - 10 zo 211
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>