Archív článkov

Kežmarok, Poprad, Žiar nad Hronom - funkčné/funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK

07.02.2019 20:19
Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského. S témou Kultúra organizácie, klíma, riešenie konfliktov, školská mediácia sme tentokrát cestovali medzi riaditeľov, ich...

Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

06.02.2019 21:05
Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v priebehu ďalších štyroch mesiacov budeme pravidelne stretávať so skupinou budúcich...

Supervízia v tíme rovesníckych mediátorov z Nižnej

06.02.2019 19:53
Eva Valková, rovesnícka mediátorka SŠ Nižná: Dňa 30. 1. 2019 sa v našej škole (SŠ Nižná) konalo ďalšie stretnutie rovesníckych mediátorov. Na stretnutí sme sa popasovali s témou OSAMELOSŤ, ktorou nás viedli Mgr. Dušana Bieleszová a JUDr. Dagmar Tragalová. Ďakujeme Vám za váš vzácny...

Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave

02.02.2019 15:53
Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole?  Aj takéto otázky sme...

O klíme v školách v diskusii s hlavnou školskou inšpektorkou

02.02.2019 14:51
Koncom januára sme s kolegyňou Evkou Koprenou navštívili v priestoroch Štátnej školskej inšpekcie Vieru Kalmárovú, hlavnú školskú inšpektorku. Cieľom stretnutia bola výmena informácií a skúseností, ktoré sa týkali riešenia konfliktov, klímy v školách, vzťahov medzi žiakmi v triednych kolektívoch,...

Tréning preventistov so zameraním na ochranu detí pred násilím (UPSVaR, Považská Bystrica)

21.01.2019 20:15
Spätná väzba Pani Dušanka, vzhľadom k môjmu veku som si myslela, že už nič iné nemôžem nové získať? Ale vďaka Vám budem sledovať okolie (hlavne to školské, ale aj súkromné ??) s novými poznatkami. Na stretnutie s Vami budem spomínať. Ďakujem Vám a želám všetko dobré vo Vašej práci aj v živote. S...

Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

18.01.2019 22:45
  Aktívne počúvanie, hľadanie rôznych uhlov pohľadu, empatia, neverbálna komunikácia, rozhodovanie - témy, ktoré boli súčasťou aktivít supervízneho stretnutia s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Obsah bol prispôsobený nácviku nielen nácviku mediačných...

Skupinová dynamika v 6. ročníku - ZŠ Park Angelinum Košice

27.12.2018 15:50
  Katka a Bianka, rovesnícke mediátorky, 8. ročník: "Pracovali sme so žiakmi 6. ročníka, pri ktorých sme si aj my, mediátori, uvedomili, aké dôležité je zastať sa slabších, vypočuť si názor každého a nerobiť urýchlene závery. So šiestakmi sme pracovali v dvoch, neskôr v troch skupinách, ktoré...

Multidisciplinárne vzdelávanie k ochrane detí pred násilím (UPSVaR Poprad)

01.12.2018 23:16
  Šikana, kyberšikana - odhalenie negatívnych prejavov v školskom prostredí bolo témou multidisciplinárneho vzdelávania Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím, ktorého cieľom je prehĺbenie vzájomných väzieb a podpora koordinácie činností zapojených pracovníkov.  Dvojdňové...

Funkčné (funkčné inovačné) vzdelávanie - CĎV UK - Bratislava, Námestovo, Veľká Ida

08.11.2018 20:23
  Pre vedúcich pedagogických zamestnancov organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského funkčné, resp. funkčné inovačné vzdelávanie.   V téme Kultúra školy, klíma školy, riešenie konfliktov a školská mediácia sme si spoločne s využitím prípadových štúdií rozobrali...
Záznamy: 1 - 10 zo 226
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>