Archív článkov

Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníku v ZŠ Park Angelinum Košice

01.07.2021 18:56
Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a...

Školská mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

01.07.2021 18:24
Ako má mediátor pripraviť vzdelávanie k téme využívania mediačných zručností pre pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov? Čo by malo byť obsahom tém vzdelávania? Akú formu vzdelávania je vhodné zvoliť? A v akej časovej dotácii?  Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede...

Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

26.06.2021 20:53
Seminár zameraný na implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl zorganizovala pre záujemcov Asociácia madiačných centier dňa 24. júna 2021. V Poprade sa tak stretli mediátorky, sociálne pedagogičky, školské psychologičky aj špeciálne pedagogičky, aby získali prehľad aj zručnosti potrebné...

CPPPaP Spišská Nová Ves - seminár pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

03.06.2021 19:20
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo v dňoch 25. 5. a 26. 5. pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica online pracovné stretnutie spojené s odborným...

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi CSŠ v Snine

27.05.2021 13:39
  ÚPRIMNOSŤ, OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, ČESTNOSŤ - hodnoty, ktoré rovesnícki mediátori Cirkevnej spojenej školy v Snine považujú za dôležité.  Hovorili sme o dôvere (ako vieme, že môžeme niekomu dôverovať, ako dôverovať niekomu, kto nás oklamal), o rešpekte (ako niekomu prejaviť...

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

24.05.2021 20:55
  Dve štvorhodinovky so skupinou budúcich mediátoriek k téme školskej mediácie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského máme za sebou.  Mala som možnosť vidieť pekný progres ...od úvodného prekvapenia z práce v skupinách, spoznávania sa, zaujímavých debát,...

Kurz MEDIÁTOR - Asociácia mediačných centier Slovenska

24.05.2021 20:37
  Dagmar Tragalová: Mala ukážka z dnešného kurzu Mediatorov, kde účastníci mali možnosť ochutnávať trošku zo školskej a rovesnickej mediácie. Ochutnávku im ponúkla, ako inak, Dušana Bieleszová, ktorá vtesnala kvalitný obsah vzdelávania do 4 hodine dynamickej prednášky. Dievčatá boli nadšene a...

1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy

24.05.2021 20:05
  Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať komunikáciu.  Zásady, ktorých sme sa držali pri dištančnom vzdelávaní...

Sebariadenie a manažérska etika - CĎV UK Bratislava

24.05.2021 19:43
  V objavovaní možností ako uchopiť aj tému riešenia konfliktov v školskom prostredí sme pokračovali aj v čase pandémie. So Soňou Koreňovou (spolulektorkou) a manažérkou vzdelávania CĎV UK Elenou Skalskou sme v mesiacoch február až apríl hľadali a zdá sa, že aj našli (CĎV...

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie - vzdelávanie v ZŠ s MŠ Podolinec

05.09.2020 19:54
Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie bola súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Podolinci. Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúcich tém vzdelávania zameraného na riešenie konfliktov a zamerali sme sa na rovesnícke násilie...
Záznamy: 1 - 10 zo 298
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>