Archív článkov

Školská a rovesnícka mediácia - špecializácia

08.03.2023 23:32
Garantka programu: Dušana Bieleszová Lektorky:  D. Bieleszová, S. Koreňová, CĎV UK Bratislava D. Bieleszová, I. Gerdová, AMCS Poprad - najbližšie 9. 2. a 16. 2. 2024 Rozsah programu: 20 hodín - prezenčne (Bratislava štyri 5 hodinovky, Poprad dve 10...

Vzdelávanie v mediácii v školskom prostredí

20.12.2022 18:22
Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Školské prostredie ponúka množstvo situácií, kde prítomnosť mediátora je potrebná. Mediácia realizovaná podľa zákona o mediácii (realizuje ju mediátor zapísaný v registri mediátorov MS SR), mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov (mediátor, školený...

Recenzie

20.12.2022 01:01
Bieleszová, D. - Koreňová, S. 2021. Sebariadenie a manažérska etika. Bratislava: Wolters Kluwer SR, s. 188, ISBN 978-80-571-0440-7. Recenzent: doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová Monografie „Sebariadenie manažerská etika v školskom prostredí“ Autorky: Dušana Bieleszová, Soňa...

Program rovesníckej mediácie (5. časť) - Želiezovce, Rabčice, Lučenec

17.12.2022 14:17
Základná škola Želiezovce vybraní pedagogickí zamestnanci škôl absolvovali inovačné vzdelávanie (2022) - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov v rozsahu 50 hodín, všetci pedagogickí aj odborní zamestnanci absolvovali vzdelávanie...

Program rovesníckej mediácie (4. časť) - Ružomberok, Košice - Drabová, Stupava

17.12.2022 14:04
ZŠ Sládkovičova v Ružomberku 2019 a následne v roku 2022 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektori mediátori - Břetislav Vozník, Petra Mendelová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Sanigová. 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa...

Program rovesníckej mediácie (3. časť) - Podolinec, Bratislava - Palisády, Zvolenská Slatina

17.12.2022 13:31
ZŠ s MŠ Podolinec 2018 - program rovesníckej mediácie, tréningy pedagogických zamestnancov v prezenčnej aj dištančnej forme, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Katarína Ferencová. Program rovesníckej mediácie škola zaviedla v školskom roku...

Program rovesníckej mediácie (2. časť) - Nižná, Bratislava - A. Dubčeka, Snina

17.12.2022 11:34
Spojená škola Nižná na Orave od roku 2015 - práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, lektorské skúsenosti na 1. žiackej konferencii, skúsenosti s prezentovaním praxe na konferencii mediátorov, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová,...

Program rovesníckej mediácie (1. časť) - Košice - Park Angelinum, Košice - sv. Cyrila a Metoda, Malacky - Záhorácka,

17.12.2022 00:44
ZŠ Park Angelinum v Košiciach  2012 a pravidelné stretávanie sa v ďalších rokoch vrátane roku 2022, tréning rovesníckych mediátorov, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (prezenčne aj dištančne), metodický deň, účasť na konferencii mediátorov, spolupráca s...

Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 22:02
Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 07.02.2017 20:36 Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je...

Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 21:40
Program školskej mediácie v Spojenej cirkevnej škole v Snine 23.03.2018 15:15 Cirkevná spojená škola v Snine (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda) je jedna z tých škôl, ktoré sa rozhodli zaviesť program rovesníckej mediácie ako súčasť kultúry...