Archív článkov

Kultúra organizácie, vedenie tímu ako súčasť funkčného vzdelávania v Piešťanoch

17.03.2018 16:22
Súčasťou funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré poskytuje Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave bola dňa 12. 3. v Piešťanoch aj téma Kultúra organizácie, konflikty a mediácia a vedenie tímu.  „...na...

Odborná príprava MEDIÁTOR (CĎV UK Bratislava)

17.03.2018 14:29
  Tréning sociálnych zručností ako ďalšia časť odbornej prípravy mediátora pod garanciou prof. PaedDr. Vladimíra Labatha, PhD. obsahoval aj osvojenie si jednotlivých fáz mediačného procesu v školskej mediácii lektorovaný Mgr. Dušanou Bieleszovou. Akreditovaný kurz realizovaný v Centre ďalšieho...

„Riaditeľ je neschopný,.." – projekcia ako obranný mechanizmus

24.02.2018 17:53
  Riaditeľ školy po úspešnom výberovom konaní sa s chuťou pustí do zmien, ktoré považuje za potrebné. Vníma problémy školy, ktoré jej nedovoľujú napredovať. V súlade s koncepciou, ktorá mu určila ciele, vykonáva opatrenia smerujúce k víziám. Počiatočné nadšenie však...

Kontinuálne vzdelávanie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

16.02.2018 20:11
  Kultúra školy a školského zariadenia, vedenie tímu  - jedna z tém  funkčného a funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktoré realizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v...

Tímová spolupráca v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

30.01.2018 19:25
  Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky, sociálnej...

Doprajme žiakom čas dozrieť vlastnou skúsenosťou

21.01.2018 18:54
  Vraví sa, že s vekom prichádza múdrosť. Múdrosť obohatená skúsenosťou a okorenená spomienkami, ktoré sa ako záchranné koleso vynoria v dobre známych situáciách, aby nám pripomenuli, že za každým úspechom sa skrýva námaha. Človek dozrieva skúsenosťou. Aj v školách sa...

„Tož demokracii bychom už měli, teď ješte nejaké ty demokraty“ - esej (A. Bielesz)

20.01.2018 19:07
Citát prvého československého prezidenta, hoc je už staršieho dátumu, trefne poukazuje na skutočnosti, s ktorými musí bojovať nejedna demokracia. Nedostatok demokratov je aj problémom našej, slovenskej demokracie. Áno, už 28 rokov žijeme v demokracii. Svojich predstaviteľov si volíme...

Spojená škola Nižná - spätná väzba pedagógov

06.01.2018 00:00
Odborná prednáška s názvom ,,Školská a rovesnícka mediácia“ sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov.     Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške...

Rozhovor s Mgr. Dušanou Bieleszovou, školskou mediátorkou

30.12.2017 14:42
Rozhovor bol uverejnený v časopise Dnešná škola - človek a príroda č. 1/2018 Pani Bieleszová, naši čitatelia vás poznajú z viacerých článkov o školskej a rovesníckej mediácii, ktoré sme uverejnili v našom časopise, ale aj z konferencií či priamo zo škôl, v ktorých ste...

Stmeľovanie šiestakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach

23.12.2017 13:23
V ZŠ Park Angelinum v Košiciach funguje program rovesníckej mediácie od roku 2012. Je súčasťou ich širšieho programu Dúha, ktorý je zameraný na prevenciu rizikových prejavov správania a rozvoja životných zručností u žiakov 2. stupňa. Program je prispôsobený špecifickým potrebám jednotlivých...
Záznamy: 1 - 10 zo 193
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>