Archív článkov

Seminár pre koordinátorov výchovy k ľudským právam - Zvolen

10.10.2019 21:03
"Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak", je názov programu, ktorý realizuje Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Program bol podporený Ministerstvom spravodlivosti a jednou z prezentovaných tém bola školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj...

5. stretnutie v CZŠ Snina - supervízia

09.10.2019 22:34

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

09.10.2019 15:58
1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Základnej školy s materskou školou v Podolinci bolo zamerané na vzájomné spoznávanie sa a vytvorenie pravidiel, ktoré sú pre fungovanie akéhokoľvek tímu dôležité. Zoznamovanie sa prebiehalo hravou formou, čo nám umožnilo uvoľniť počiatočné napätie z...

Rozhovor s....Adamom Gáborom

09.10.2019 00:15
Adam Gábor - 7 rokov rovesnícky mediátor z Cirkevnej spojenej školy v Snine, od februára 2019 študentský ambasádor Googlu, člen dizajnového a marketingového tímu v Googli, zakladateľ SAM – Sninskej asociácie mládeže – dobrovoľníckej neziskovej organizácie. V čom spočíva podľa Teba význam programu...

Tréning mediačných zručností v ŽŠR v SZŠ s MŠ v Lučenci

30.09.2019 18:05
„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa...

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

29.09.2019 19:12
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach

28.09.2019 19:45
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...

Rozhovor s ... Katkou Šebákovou

19.09.2019 17:39
Katka Šebáková - 14 r., rovesnícka mediátorka ZŠ Park Angelinum Košice - v budúcnosti by som sa chcela stať záchranárkou alebo učiteľkou telesnej výchovy.  Ako dlho si rovesníckou mediátorkou a čo považuješ za svoj úspech? Rovesníckou mediátorkou som 3,5 roka . Za úspech považujem asi to, že...

Kurz mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

12.09.2019 19:11
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Mediátor. V rámci tréningu sociálnych zručností dňa 7. 9. 2019 sme sa venovali oblasti školskej a rovesníckej mediácie.  Hovorili sme o možnostiach pôsobenia mediátora aj v školskom prostredí,...

1. stretnutie k školskej mediácii v ZŠ s MŠ v Podolinci

02.09.2019 17:46
Základná škola s materskou školou v Podolinci pod vedením Silvii Oleníkovej sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni...
Záznamy: 1 - 10 zo 259
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>