Archív článkov

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

20.02.2020 20:54
V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie...

Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

07.02.2020 23:04
Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti...

Supervízia 1 - Rovesnícki mediátori ZŠ Zvolenská Slatina

07.02.2020 22:18
1. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi zo ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie.  Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané,...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sládkovičova Ružomberok

06.02.2020 22:38
Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie. Závery tímu Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť...

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

01.02.2020 22:55
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na komunikáciu v konflikte. Na základe pozorovania z minulých stretnutí sme zvolili ako kľúčové témy tréningových aktivít - pozorovanie, aktívne počúvanie, komunikáciu a diskusiu.  Pri tréningu pozorovania sme sa snažili...

Tréning mediačných zručností žiakov v LVS Košice

31.01.2020 22:31
  Čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli náročné životné situácie?  Otázka, ktorú sme položili žiakom v úvode stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ". Takto reagovala...

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

22.12.2019 20:18
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...

Tréning mediačných zručností v žiackej školskej rade

22.12.2019 17:39
„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa...

Supervízia - ZŠ Park Angelinum Košice

20.12.2019 22:20
Už tradične lektorskú činnosť v kalendárnom roku ukončujem v šiestackych triedach v Základnej škole na Park Angelinum v Košiciach. So školou, s ktorou som program školskej a rovesníckej mediácie rozbiehala, spolupracujem od novembra 2012. V decembri sa lúčim sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí...

Funkčné inovačné vzdelávanie - CĎV UK Bratislava

08.12.2019 15:59
  Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave v rámci funkčného inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov ponúka aj tématický celok Kultúra organizácie - konflikty, mediácia, imidž školy a tematický celok Vedenie tímu....
Záznamy: 1 - 10 zo 283
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>