Archív článkov

13.09.2021 18:19

Inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

V dňoch 26. a 27. augusta Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského spustilo inovačné vzdelávanie - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov. Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti...

—————

13.09.2021 17:56

Projekt Do školy s úsmevom - tréning komunikačných zručností

„Plače tak, že aj jeho telo plače.“ „Ja som ešte nikdy neprežil znechutenie.“ „Bojím sa, keď je tma.“ – „Aj mne sa tak deje.“ „Cítim sa spotene.“ Takto zaujímavo pomenovali tretiaci to, čo cítia. Spontánne sa nechali viesť Erikou Tornay. Aktivitami, ktoré si pre ne...

—————

01.07.2021 18:56

Práca so skupinovou dynamikou v 6. ročníku v ZŠ Park Angelinum Košice

Tréning mediačných zručností žiakov v ZŠ Park Angelinum v Košiciach je už skoro 10 ročnou tradíciou. Medzi žiakmi 6. ročníkov sme nechýbali ani tento rok. V tíme mediátorky (Dušana Bieleszová a Ivana Gerdová), koordinátorky školskej mediácie (Henriety Herczegovej), rovesníckych mediátoriek a...

—————

01.07.2021 18:24

Školská mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

Ako má mediátor pripraviť vzdelávanie k téme využívania mediačných zručností pre pedagogických zamestnancov alebo pre odborných zamestnancov? Čo by malo byť obsahom tém vzdelávania? Akú formu vzdelávania je vhodné zvoliť? A v akej časovej dotácii?  Na tieto a ďalšie otázky sme hľadali odpovede...

—————

26.06.2021 20:53

Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

Seminár zameraný na implementovanie programu rovesníckej mediácie do škôl zorganizovala pre záujemcov Asociácia madiačných centier dňa 24. júna 2021. V Poprade sa tak stretli mediátorky, sociálne pedagogičky, školské psychologičky aj špeciálne pedagogičky, aby získali prehľad aj zručnosti potrebné...

—————

03.06.2021 19:20

CPPPaP Spišská Nová Ves - seminár pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi zorganizovalo v dňoch 25. 5. a 26. 5. pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie, školských psychológov a sociálnych pedagógov okresu Spišská Nová Ves a Gelnica online pracovné stretnutie spojené s odborným...

—————

27.05.2021 13:39

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi CSŠ v Snine

  ÚPRIMNOSŤ, OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, ČESTNOSŤ - hodnoty, ktoré rovesnícki mediátori Cirkevnej spojenej školy v Snine považujú za dôležité.  Hovorili sme o dôvere (ako vieme, že môžeme niekomu dôverovať, ako dôverovať niekomu, kto nás oklamal), o rešpekte (ako niekomu prejaviť...

—————

24.05.2021 20:55

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave

  Dve štvorhodinovky so skupinou budúcich mediátoriek k téme školskej mediácie v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského máme za sebou.  Mala som možnosť vidieť pekný progres ...od úvodného prekvapenia z práce v skupinách, spoznávania sa, zaujímavých debát,...

—————

24.05.2021 20:37

Kurz MEDIÁTOR - Asociácia mediačných centier Slovenska

  Dagmar Tragalová: Mala ukážka z dnešného kurzu Mediatorov, kde účastníci mali možnosť ochutnávať trošku zo školskej a rovesnickej mediácie. Ochutnávku im ponúkla, ako inak, Dušana Bieleszová, ktorá vtesnala kvalitný obsah vzdelávania do 4 hodine dynamickej prednášky. Dievčatá boli nadšene a...

—————

24.05.2021 20:05

1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy

  Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať komunikáciu.  Zásady, ktorých sme sa držali pri dištančnom vzdelávaní...

—————