Archív článkov

Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie - vzdelávanie v ZŠ s MŠ Podolinec

05.09.2020 19:54
Školská mediácia ako nešpecifická forma prevencie bola súčasťou vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Podolinci. Vzdelávanie bolo pokračovaním predchádzajúcich tém vzdelávania zameraného na riešenie konfliktov a zamerali sme sa na rovesnícke násilie...

Aktualizačné vzdelávanie - CVČ Malacky

05.09.2020 18:48
  Aktualizačné vzdelávanie (§ 57 zákona č. 138/2019 Z. z.) k téme spracovania konfliktov absolvovali pedagogickí zamestnanci a vedúci pedagogickí zamestnanci Centra voľného času v Malackách a vedúci pedagogickí zamestnanci Materskej školy v Malackách. Cieľom vzdelávania za...

Prianie rovesníckych mediátoriek k novému školskému roku

30.08.2020 18:32
  Milí mediátori, koordinátori ŠRM , rovesnícki mediátori, priaznivci ŠRM. Už čochvíľa nám začne nový školský rok, a teda sa nanovo obnovia všetky naše radosti aj starosti. Tento rok bude v mnohom iný, plný nových dosiaľ nepoznaných výziev, s ktorými sa budeme musieť popasovať. A preto...

Školský internát, Bratislava - aktualizačné vzdelávanie

28.08.2020 21:13
MEDIÁCIA ako prevencia konfliktov na stredných školách bol názov prezentácie Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v rámci porád riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020. Cieľom bolo predstaviť...

Stredná odborná škola v Prakovciach - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:27
Opísať javy sprevádzajúce vnútorný konflikt, vysvetliť proces vyrovnávania sa s vnútorným konfliktom, zadefinovať vplyv vnútorného konfliktu na prácu v pedagogickom tíme, trénovať zručnosť zmieňovania napätia v tíme pri zachovaní vnútornej integrity, bolo cieľom aktualizačného...

Spojená škola internátna Prakovce - aktualizačné vzdelávanie

25.08.2020 22:00
  Témou aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bolo Rovesnícke násilie – prevencia, sanácia vzťahov v školskom prostredí. Vzdelávanie sa uskutočnilo 24. 8. 2020 a zúčastnili sa ho pedagogickí zamestnanci.  Tematické zameranie tréningových aktivít...

Funkčné a funkčné inovačné vzdelávanie v Modre a v Bratislave CĎV UK

20.02.2020 20:54
V dňoch 13. a 14. februára a 17. a 18. februára sa v priestoroch Štúdijného a kongresového strediska Modra - Harmónia a dňa 4. marca 2020 sa stretli vedúci pedagogickí a vedúci odborní zamestnanci, ktorí si v rámci funkčného a funkčného inovačného vzdelávania dopĺňali informácie k téme Vedenie...

Aktualizačné vzdelávanie v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach

07.02.2020 23:04
Cieľom aktualizačného vzdelávania v Spojenej škole na Opatovskej ceste v Košiciach je trénovať mediačné zručnosti zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznania a riešenia konfliktov. Využili sme odporúčanie z Pedagogicko-organizačných pokynov 2019/2020 v oblasti...

Supervízia 1 - Rovesnícki mediátori ZŠ Zvolenská Slatina

07.02.2020 22:18
1. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi zo ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine sa uskutočnilo po roku od posledného tréningu. Aktivity, ktoré sme pripravili, boli zamerané najmä na aktívne počúvanie.  Hry, ktoré sme pripravili, sledovali ukotvovanie zručnosti vnímať povedané,...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sládkovičova Ružomberok

06.02.2020 22:38
Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie. Závery tímu Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť...
Záznamy: 1 - 10 zo 298
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>