Archív článkov

Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 22:02
Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci 07.02.2017 20:36 Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je...

Program rovesníckej mediácie

05.09.2022 21:40
Program školskej mediácie v Spojenej cirkevnej škole v Snine 23.03.2018 15:15 Cirkevná spojená škola v Snine (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda) je jedna z tých škôl, ktoré sa rozhodli zaviesť program rovesníckej mediácie ako súčasť kultúry...

Program rovesníckej mediácie

04.09.2022 20:20
Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine 06.02.2019 21:05 Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v...

ZŠ Zbehy

04.09.2022 18:05
1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy 24.05.2021 20:05 Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať...

Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:17
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v mediačných zručnostiach 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka...

Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:12
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  "Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.  Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a...

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 20:28
Program rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka funguje od roku 2016. Pandémia, znemožnenie práce žiakov v rovesníckych skupinách a zmena priorít spôsobili, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V tomto školskom roku sa však škola nevzdala svojej vízie mať...

3. stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 19:53
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, ktoré je súčasťou obnoveného programu po rokoch s novou skupinou žiakov sa nieslo v znamení práce v skupine. Žiaci sa učili facilitovať diskusiu v tíme. Starší rovesnícki mediátori pomáhali mladším.  Obsah programu...

Kurz Mediátor - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

05.04.2022 21:19
„Podľa Hérakleita nemôžeme vstúpiť dvakrát do tej istej rieky. V toku času sa príležitosť stráca navždy.“ (Klub vyvolených) So spolulektorkou Soňou Koreňovou sme využili príležitosť naplno. 10 hodín prezenčného vzdelávania dvoch skupín budúcich mediátorov v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity...

1. a 2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

05.04.2022 21:08
V ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sme program rovesníckej mediácie odštartovali v roku 2016...a potom prišla pandémia, online vzdelávanie, nemožnosť miešať deti.....Vo februári sme s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov začali znova.  Na prvom stretnutí sme sa...