Archív článkov

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

20.05.2019 20:43
Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila Základná škola M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou Svet je s...

Metodický deň a odovdzávanie titulov Šťastná škola/Šťastná materská škola

20.05.2019 20:12
 Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila Základná škola M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou Svet je s Tebou lepší v...

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

15.04.2019 20:09
  2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi na Evanjelickom lýceu v Bratislave sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Trénovali sme aktívne počúvanie a zamerali sme sa na...

Emócie v pedagogickom tíme

15.04.2019 20:01
„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší...

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

09.04.2019 22:12
    "Budeme sa aj hrať?", týmito slovami nás druhýkrát privítali deti ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. A veru sme sa aj hrali - trénovali sme nielen svoju šikovnosť a strategické myslenie, ale veľa, veľa aj spoluprácu v skupine. Pozadu neostali ani naše empatické zručnosti...

Funkčné vzdelávanie - Námestovo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

09.04.2019 21:39
  Téme kultúry školy, klímy v škole, zvládania napätých situácií, aj riešenia konfliktov sme sa venovali v jednom z blokov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorého organizátorom je Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity...

Mediačné zručnosti učiteľov a rovesnícka mediácia (CĎV Univerzity Komenského Bratislava)

02.04.2019 21:10
  Cieľom seminára bolo osvojenie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov školskej a rovesníckej mediácie so  stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode.  Osvojené mediačné kompetencie pomáhajú pri efektívnom...

Kurz Mediátor - Asociácia mediačných centier Slovenska - Poprad

02.04.2019 20:36
17. deň kurzu Mediátor, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska bol venovaný téme školskej a rovesníckej mediácie a mediačným zručnostiam uplatňovaným v školskom prostredí. "Aké sú vaše spomienky na školu?" - otázka v úvode stretnutia otvorila tému prežívania pozitívnych, ale aj...

Funkčné vzdelávanie v CĎV UK v Bratislave

19.03.2019 22:25
  Témou funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov (CĎV UK, Bratislava) a vedúcich odborných zamestnancov bola Kultúra školy a školského zariadenia, riešenie konfliktov v škole. Hovorili sme o kultúre školy podľa rebríčka občianskej participácie Sherry R. Arnsteina (1969)....

Kurz Mediátor v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

19.03.2019 21:22
  Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je registrovaným poskytovateľom akreditovaného vzdelávania Mediátor. Súčasťou programu je aj blog zameraný na tréning sociálnych zručností. Trénovali sme vedenie procesu mediácie, osvojenie si jednotlivých fáz mediačného procesu v školskej...
Záznamy: 41 - 50 zo 283
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>