Archív článkov

Školský mediátor ako odborný zamestnanec

03.10.2018 13:53
  28. septembra 2018 bol do NR SR doručený návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vytvoreniu kategórie odborného...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách

28.09.2018 21:43
"Pochopila som to správne?" (aktívne počúvanie) "Dvojky, vedeli by ste sa cítiť komfortne aj v jednotke?" (hľadanie kompromisu) "Do užšieho výberu postupuje..." (prevzatie koordinácie skupiny) "Aj my sme sa to naučili cez niekoho..." (upozornenie na vzájomné učenie sa) "Dohoda je najťažší...

Tréning pedagógov v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

02.09.2018 18:53
  Odhaľovanie šikany a komunikácia s obeťou a vinníkom "Vaše činy sú váš pamätník." (nápis na egyptskej hrobke)   Tretie tréningové stretnutie s pedagógmi v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave pod hlavičkou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského bolo zamerané na...

Partnerské školy

08.07.2018 20:19
  Školská mediácia má rôzne podoby. Jednou z nich je spolupráca so školami v oblasti formovania zdravých medziľudských vzťahov, pozitívnej klímy a kultúry školy, ktorá v sebe nesie znaky spolurozhodovania a konzultácie. Pomoc mediátora môže byť v rovine tréningových aktivít, workshopov,...

Tímová spolupráca v triede - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

08.07.2018 20:11
Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky,...

Tréning mediačných zručností v SŠI v Prakovciach

08.07.2018 18:48
Tréning mediačných zručností v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bol v poradí druhým tréningom určeným pedagogickým zamestnancom školy - učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného výcviku aj asistentom učiteľa.  Stres z úvodného spoznávania sa sme prekonali na predchádzajúcom...

Tréningové aktivity v zmysle odporúčania POP v SOŠ v Prakovciach

08.07.2018 16:42
Pedagogickí zamestnanci Strednej odbornej školy v Prakovciach absolvovali dňa 3. 7. 2018 ďalšie vzdelávanie na tému Rozvoj mediačných zručností pedagogických zamestnancov školy.  Na stretnutí sme sa venovali téme kvality vzťahov, ktorá výrazne ovplyvňuje klímu a kultúru v škole. Opísali sme...

Spätná väzba rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka - supervízne stretnutie máj 2018

23.06.2018 18:28
„Dnešné stretnutie sa mi veľmi páčilo. Podľa mňa bolo skvelé, že sme boli v skupinách pomiešaní. Viac sme sa spoznali a trávili sme spolu čas. Každý mal možnosť vyjadriť svoj názor na danú vec. Taktiež sa viac zapájali mladší žiaci. Vec, ktorá sa mi páčila tiež bolo, že sme sledovali film a...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.06.2018 17:50
  3. stretnutie rovesníckych mediátorov Spojenej cirkevnej školy v Snine bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi.  Na úvod si budúci rovesnícki mediátori vyskúšali sprevádzať...

Dolnokrupanské mediačné dišputy

20.06.2018 22:12
Tretie pokračovanie Dolnokrupanských mediačných dišput „bez powerpointu a flipchartu“ s osobnosťami českej a slovenskej mediácie bolo zamerané na témy rodinnej mediácie, školskej a rovesníckej mediácie, na oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, ale aj na tému pracovnej a zdravotníckej...
Záznamy: 41 - 50 zo 251
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>