Supervízia v tíme rovesníckych mediátorov z Nižnej

06.02.2019 19:53

Eva Valková, rovesnícka mediátorka SŠ Nižná:

Fotka Evy Valkovej.

Dňa 30. 1. 2019 sa v našej škole (SŠ Nižná) konalo ďalšie stretnutie rovesníckych mediátorov.
Na stretnutí sme sa popasovali s témou OSAMELOSŤ, ktorou nás viedli Mgr. Dušana Bieleszová a JUDr. Dagmar Tragalová. Ďakujeme Vám za váš vzácny čas a obohatenie o nové poznatky,ktoré sa určite odrazia aj v praxi. Spoločne sme sa snažili vcítiť do ľudí, ktorí trpia osamelosťou. Či už ide o školské prostredie alebo dokonca aj o domáce. Na túto tému sa rozpráva tak málo, no je veľmi dôležitá. Častokrát si ani nedokážeme predstaviť, čo prežívajú ľudia, po boku ktorých nik nestojí. Práve osamelosť zapríčiňuje mnoho stiahnutí si na život. A pritom stačí tak málo, na chvíľu sa vzdať svojich vlastných záujmov a venovať čas niekomu, kto to skutočne potrebuje. Buďme empatickejší. Ani nevieme koľkým ľuďom môže náš čas, úprimný rozhovor a otvorené srdce zachrániť dokonca aj život. Nebojme sa pomáhať! 

Dagmar Tragalová, Dušana Bieleszová: 

V roku 2015 sme prvýkrát realizovali rovesnícku mediaciu so stredoškolákmi v Spojenej škole v Nižnej. Dnes sme sa program supervízovali. Zaujímalo nás aj to, ako sa program uchytil. Z pôvodných rovesníckych mediátorov sme poznali už iba šiestich, ktorí boli na začiatku prváci a dnes sú z nich maturanti. Temou stretnutia bola osamelosť. Je neuveriteľné, ako si táto škola program rovesníckej mediácie zakomponovala do svojho denného školského života. Naši mladí mediatori riešia nielen drobné konflikty medzi spolužiakmi, ale dokonca sa im úspešne podarilo urovnať kyberšikanu v dvoch prípadoch. 

Fotka Evy Valkovej.

Postrehy našich mladých kolegov boli pre nás tak inšpiratívne, že opäť sme odchádzali plne neskutočného pokoja a pocitu pýchy. Potešila nás aj reakcia riaditeľa tejto školy, Ing. Petra Smolára. Na otázku, ako vníma tieto 4 roky na škole po zavedení programu rovesnickej mediácie, povedal: 

"Neviem, ako to povedať. To, čo nám rovesnícka mediacia priniesla, sa nedá merať nejakou vypočítanou hodnotou. Zrazu konflikty nie sú. Je tu dobro. A ak je niečo dobrá, nechceme o tom veľmi hovoriť, aby to zrazu nezmizlo. Nedá sa to vysvetliť, ale cítime tú zmenu v tom dobre.

Späť