Prednášky, vzdelávanie

Sympózium – Mediácia na pulze času

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími...

SOCIALIA 2019 - XXIII. medzinárodná vedecká konferencia

V dňoch 17. – 18. októbra 2019 sa v Banskej Bystrici v Šachtičkách konala XXIII. medzinárodná vedecká konferencia Socialia 2019, ktorej podtitul znel „Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí ?“. Jej organizátormi boli Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty...

Konferencia Škola 2018/2019 - Raabe

22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach sa uskutočnila konferencia Škola 2018/2019, ktorej organizátorom bola spoločnosť RAABE.  Mottom konferencie bolo: Pripraviť sa! Pozor! Zmeny!  Tematické oblasti boli zamerané na personálne riadenie, medziľudské vzťahy a...

Koordinačné stretnutie participujúcich subjektov - ochrana detí pred násilím - Bardejov

Účel prevencie školskej a rovesníckej mediácie -  aj táto téma zaznela na Koordinačnom stretnutí participujúcich subjektov k problematike ochrany detí pred násilím, ktoré pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí a rodiny v Bardejove.  Na pozvanie...

Téma kritického myslenia na regionálnej konferencii vo Zvolene

" V škole vnímame kritické myslenie ako stratégiu uchopenia poznávania. Človek sa prostredníctvom kritického myslenia učí zaobchádzať s informáciami. Je dôležité, aby žiaci vedeli hľadať a filtrovať informácie, budovať si argumenty, či presvedčivo komunikovať. Pri príprave na viacsmernú diskusiu...