Venujem sa predovšetkým školskej a rovesníckej mediácii  školskom prostredí.
Pôsobím vo vydavateľstve Wolters Kluwer SR, s. r. o.  Spolupracujem s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v BratislaveMediačným centrom v PopradeAsociáciou mediačných centier Slovenska, so spoločnosťou Raabe, s Asociáciou sociálnych pedagógov a ďalšími inštitúciami. Som členkou expertného tímu Slovenského inštitútu pre mediáciu a mimosúdne riešenie sporov (SIMARS).
Vyštudovala som etiku a pedagogiku na Univerzite Konštantina Filozofa v Nitre. Odbornú prípravu mediátora som absolvovala v roku 2010 (osvedčenie). Pôsobila som ako učiteľka v špeciálnej škole pre sluchovo postihnutých, ako zástupkyňa riaditeľa v základnej škole s materskou školou. Bola som členkou Dozornej rady Únie materských centier, riaditeľkou Centra advokácie a koordinácie ÚMC a členka Výboru pre mimovládne organizácie (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti).  
 

Modelové školy, v ktorých realizujeme celý program školskej a rovesníckej mediácie:

ZŠ Park Angelinum, Košice (2012 - pilotná základná škola v programe rovesníckej mediácie), ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice (2013), ZŠ Záhorácka, Malacky (2014), ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava (2015), Spojená škola, Nižná (2016 - pilotná stredná škola v programe rovesníckej mediácie), Cirkevná spojená škola Snina (2018), Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine (2019),  Evanjelická základná škola v Bratislave (2019). Spolupracovala som na programe zavádzania peer mediácie v piatich školách v Moravskoslezském kraji v projekte Mediace ve skole, v rámci Kampane proti rasizmu a násilí z nenávisti - Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 

Aktívna účasť na konferenciách (výber)

 1. Kritické myslenie detí aj dospelých (Zvolen, 2018)
 2. 1. konferencia rovesníckych mediátorov (Malacky, 2017)
 3. Mediace 2017 - medzinárodná vedecká konferencia (Olomouc 2017)
 4. Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika (Lučenec, 2017)
 5. Metodický deň riaditeľov v zriaďovateľskje pôsobnosti OÚ odboru školstva (Košice, 2017)
 6. 1. konferencia Klubu riaditeľov spoločnej školy (Nitra, 2017)
 7. Mediace  ve školách (Ostrava, Praha) - Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (2017)
 8. Riešenie konfliktov v školách (Mesto Košice - školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 2016)
 9. Veľké upratovanie - odborná konferencia Škola 2016/2017 (Raabe, 2016)
 10. Sport a zážitková pedagogika - medzinárodná vedecká konferencia (Praha, 2016)
 11. II. ročník medzinárodnej vedeckej konferenie "Obec - škola - mediácia" (AMS, 2016)
 12. Seminár - Školská mediácia (Mediačné centrum, Poprad, 2016)
 13. Seminár pre učiteľov chémie ZŠ a SŠ (Chemická sekcia prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, 2015)
 14. II. ročník  medzinárodnej vedeckej konferencie “Obec - škola- mediácia" (AMS, 2015, Modra)
 15. Učíme pre život 2015 "Nedajme sa premôcť" (Indícia, 2015, Poprad)
 16. Kongres Komenium Fórum "Problémoví žiaci - mýty, fakty, riešenia"(EuroEdu,2014, Nový Smokovec)
 17. I. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie"Aktuálne výzvy a perspektívy v mediaci" (AMS, 2014, Modra)
 18. II. ročník mezinárodní vědecké konference "Zážitková pedagogika" (Palestra, 2014, Praha)
 19. Kongres Komenium Fórum "Vzdelanie pre povolanie, povolanie pre zamestnanie" (EuroEdu, 2012, Zvolen)
Publikačná činnosť
 1. www.direktor.sk (Wolters Kluwer SR, s.r.o.)
 2. časopis Manažment školy v praxi (Wolters Kluwer SR, s.r.o.)
 3. časopis Dnešná škola (Združenie učiteľov chémie) 
 4. časopis Právny kuriér (Raabe), 
 5. príspevky v ďalších časopisoch, napr. Denník N, Mama a ja,  a pod.

Publikácie

 1. Bieleszová, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-8168-735-8
 2. Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Iura Edition : Bratislava, 2012. ISBN 978-80-8078-510-9 
 3. Bieleszová, D. 2013. Rovesnícka mediácia. Iura Edition : Bratislava. 2013. ISBN 978-80-8078-587-1