Rovesnícki mediátori

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl

17.12.2022 22:09
Zmierňovanie napätia v triede Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívne počúvanie, empatia, reflexia, sebareflexia). Zastanie sa spolužiaka pred inými spolužiakmi (komunikačné zručnosti – verbálne,...

Školy s programom rovesníckej mediácie (5. časť) - Rabčice, Lučenec

17.12.2022 14:17
ZŠ s MŠ Rabčice  2022 - 2023 - program rovesníckej mediácie realizovaný pre žiakov Školského parlamentu, spolulektorka mediátorka: Bronislava Švehláková, koordinátor školskej mediácie: Peter Ľubo. Cieľom aktivít v Základnej škole s materskou školou v Rabčiciach je trénovanie...

Školy s programom rovesníckej mediácie (4. časť) - Ružomberok, Košice - Drabová, Stupava

17.12.2022 14:04
ZŠ Sládkovičova v Ružomberku 2019 a následne v roku 2022 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektori mediátori - Břetislav Vozník, Petra Mendelová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Sanigová. 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa...

Školy s programom rovesníckej mediácie (3. časť) - Podolinec, Bratislava - Palisády, Zvolenská Slatina

17.12.2022 13:31
ZŠ s MŠ Podolinec 2018 - program rovesníckej mediácie, tréningy pedagogických zamestnancov v prezenčnej aj dištančnej forme, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Katarína Ferencová. Program rovesníckej mediácie škola zaviedla v školskom roku...

Školy s programom rovesníckej mediácie (2. časť) - Nižná, Bratislava - A. Dubčeka, Snina

17.12.2022 11:34
Spojená škola Nižná na Orave od roku 2015 - práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, lektorské skúsenosti na 1. žiackej konferencii, skúsenosti s prezentovaním praxe na konferencii mediátorov, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová,...

Školy s programom rovesníckej mediácie (1. časť) - Košice - Park Angelinum, Košice - sv. Cyrila a Metoda, Malacky - Záhorácka,

17.12.2022 00:44
ZŠ Park Angelinum v Košiciach  2012 a pravidelné stretávanie sa v ďalších rokoch vrátane roku 2022, tréning rovesníckych mediátorov, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (prezenčne aj dištančne), metodický deň, účasť na konferencii mediátorov, spolupráca s...

Práca s dynamikou skupiny v triede - Lučenec - DCL, Košice - LVS, Zbehy

04.10.2021 20:41
ZŠ s MŠ DCL v Lučenci lektorky: Dušana Bieleszová, Denisa Morongová dátum: 28. 9. 2019 „Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s  MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada...