Rovesnícki mediátori

Program rovesníckej mediácie (5. časť) - Želiezovce, Rabčice, Lučenec

17.12.2022 14:17
Základná škola Želiezovce vybraní pedagogickí zamestnanci škôl absolvovali inovačné vzdelávanie (2022) - Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov v rozsahu 50 hodín, všetci pedagogickí aj odborní zamestnanci absolvovali vzdelávanie...

Program rovesníckej mediácie (4. časť) - Ružomberok, Košice - Drabová, Stupava

17.12.2022 14:04
ZŠ Sládkovičova v Ružomberku 2019 a následne v roku 2022 - program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, spolulektori mediátori - Břetislav Vozník, Petra Mendelová, koordinátorka školskej mediácie: Monika Sanigová. 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami sa...

Program rovesníckej mediácie (3. časť) - Podolinec, Bratislava - Palisády, Zvolenská Slatina

17.12.2022 13:31
ZŠ s MŠ Podolinec 2018 - program rovesníckej mediácie, tréningy pedagogických zamestnancov v prezenčnej aj dištančnej forme, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová, koordinátorka školskej mediácie: Katarína Ferencová. Program rovesníckej mediácie škola zaviedla v školskom roku...

Program rovesníckej mediácie (2. časť) - Nižná, Bratislava - A. Dubčeka, Snina

17.12.2022 11:34
Spojená škola Nižná na Orave od roku 2015 - práca s dynamikou skupiny v triede, program rovesníckej mediácie, vzdelávanie pedagógov, lektorské skúsenosti na 1. žiackej konferencii, skúsenosti s prezentovaním praxe na konferencii mediátorov, spolulektorka - mediátorka: Dagmar Tragalová,...