Rovesnícki mediátori

Roviny rovesníckej mediácie v prostredí škôl

16.10.2017 22:09
Zmierňovanie napätia v triede 1. Individuálne rozhovory rovesníckeho mediátora so žiakom (využitie pozorovania, čítanie neverbálnej komunikácie, aktívneho počúvania, empatie, reflexie, sebareflexie). Cieľ: vyrozprávanie sa, uvoľnenie napätia. Príklad: Žiak v triede sa nevie sústrediť...