Publikácie

Odborné publikácie a články v odborných časopisoch a zborníkoch

Zoznam odborných publikácií: BIELESZOVÁ, D. – KOREŇOVÁ, S. 2021. Sebariadenie a manažérska etika. Bratislava : Wolters Kluwer : Bratislava, 2021. 188 s. ISBN 978-80-571-0440-7. TU BIELESZOVÁ, D. 2017. Školská a rovesnícka mediácia. Riešenie konfliktov v školách a školských...