Publikácie

Školská a rovesnícka mediácia

Školská a rovesnícka mediácia
WOLTERS KLUWER SR:  https://www.wolterskluwer.sk/sk/skolska-a-rovesnicka-mediacia.p3552.html Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov na pracovisku sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti....

—————

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov

Rovesnícka mediácia - zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov
WOLTERS KLUWER SR: https://www.wolterskluwer.sk/sk/rovesnicka-mediacia-zmierovanie-prostrednictvom-rovesnickych-mediatorov.p1259.html Zapojenie žiakov do spoločného dialógu v otázkach riešenia konfliktov v škole prostredníctvom zmierovania (mediácie) sa na základe posledných výskumov ukazuje...

—————

Školská mediácia

Školská mediácia
WOLTERS KLUWER: https://www.wolterskluwer.sk/sk/archiv/skolska-mediacia-riesenie-konfliktov-a-sporov-zmierovanim.p1030.html Predaj knihy je ukončený. Formovanie tímu je proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú znalosť podmienok školy, požiadaviek rodičov, poznania profesionálnych a osobných...

—————