Referencie

21.01.2019 20:15

Tréning preventistov so zameraním na ochranu detí pred násilím (UPSVaR, Považská Bystrica)

Spätná väzba Pani Dušanka, vzhľadom k môjmu veku som si myslela, že už nič iné nemôžem nové získať? Ale vďaka Vám budem sledovať okolie (hlavne to školské, ale aj súkromné ??) s novými poznatkami. Na stretnutie s Vami budem spomínať. Ďakujem Vám a želám všetko dobré vo Vašej práci aj v živote. S...

—————

03.10.2018 14:20

Spätná väzba z tréningu po ročných skúsenostiach z praxe - ZŠ Jaklovce

  Pozdravujem Vás Mgr. Bieleszová,   prešiel rok od nášho stretnutia  a my si uvedomujeme, že stretnutie s Vami bolo pre nás inšpirujúce a v mnohom zlepšilo chápanie rôznych negatívnych javov, situácií, emócií, s ktorými sa stretávame. Samotní pedagógovia si vyžiadali tento...

—————

23.06.2018 18:28

Spätná väzba rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka - supervízne stretnutie máj 2018

„Dnešné stretnutie sa mi veľmi páčilo. Podľa mňa bolo skvelé, že sme boli v skupinách pomiešaní. Viac sme sa spoznali a trávili sme spolu čas. Každý mal možnosť vyjadriť svoj názor na danú vec. Taktiež sa viac zapájali mladší žiaci. Vec, ktorá sa mi páčila tiež bolo, že sme sledovali film a...

—————

07.05.2018 11:00

Metodický deň pre výchovných poradcov v gescii OÚ OŠ v Košiciach - spätná väzba

         03. mája 2018 sa konal Metodický deň učiteľov 2018 v podmienkach špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení odboru školstva Okresného úradu Košice. Sekcia výchovných poradcov absolvovala program Školskej a rovesníckej mediácie...

—————

06.01.2018 00:00

Spojená škola Nižná - spätná väzba pedagógov

Odborná prednáška s názvom ,,Školská a rovesnícka mediácia“ sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov.     Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške...

—————

10.12.2017 19:09

Spätná väzba rovesníckych mediátorov k 1. žiackej konferencii rovesníckych mediátorov

"Som neskutočne nadšená. Na ten deň nikdy nezabudnem. So svojim výkonom a výkonom druhých som nadmieru spokojná a myslím, že boli spokojní aj druhí. Jedna vec mi vadí. A to, že k rezňu nebol citrón :-). Najviac sa mi páčilo vystúpenie Johanky a Lenky zo ZŠ Alexandra Dubčeka." rovesnícka mediátorka,...

—————

12.06.2017 17:40

Recenzia knihy Školská mediácia

Recenzia knihy "Školská mediácia" - študentka vychovávateľstva (VŠTVS Palestra, Praha) 12.06.2017 10:34   "Pokud se zeptáme, co je impulsem pro vznik mediace, můžeme říct, že je to konflikt. Autorka klade důraz na správné pochopení konfliktů a na jednotlivá stádia. Proces...

—————

06.06.2017 15:03

Okresný úrad Košice – odbor školstva - spätná väzba z Metodického dňa 2017

  Okresný úrad Košice – odbor školstva zorganizoval 10. mája 2017 Metodický deň 2017 pre riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (MD). Ide o školy, ktoré vzdelávajú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v dôsledku zdravotného...

—————

01.06.2017 21:25

ZŠ Park Angelinum, Košice - spätná väzba rovesníckych mediátorov

Spätná väzba rovesníckych mediátorov: "Dnešné stretnutie mediátorov bolo veľmi poučné. Naučila som sa mnoho nových vecí, ale zároveň bolo veľmi zábavné a oceňujem Vašu snahu podať nám informácie zábavnou formou." "Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto školenia. Myslím,že mi to pomohlo...

—————

01.06.2017 21:20

ZŠ Záhorácka Malacky - spätná väzba rovesníckych mediátorov

Spätná väzba detí:  "Naučila som sa, že máme diskutovať a všetkých zapojiť do hry. Som rada, že som tu bola. A chcem sa ešte stretnúť." "Cítila som sa veľmi dobre, lebo sme sa všetci vedeli dohodnúť. Nabudúce by sa mi páčili zase hry." „Páčilo sa mi to, jak sme rozhodovali, ako...

—————

—————