Referencie

Spojená školy Prakovce - spätná väzba

01.06.2017 21:16
Spätná väzba - pedagogickí zamestnanci "Som nadšená, vysoká odborná úroveň, presne šité na problémy školy, páčilo sa mi, že mediátorka dokázala vtiahnuť do aktivít aj konfliktných a problémových ľudi, ktori sa pozitivne naladili...mám veľmi dobré pocity z momentalnej situácie na...

ZŠ Park Angelinum, Košice - udržateľnosť programu

23.04.2017 21:54
Projekt rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Park Angelinum v Košiciach od roku 2012. Škola bola prvou školou, ktorá sa do programu zapojila. V rámci projektu "Rešpektuj, aby si bol rešpektovaný" sa škola usiluje zlepšovať atmosféru. Cieľom bolo zapojiť žiakov do riešenia konfliktov medzi rovesníkmi a...

ZŠ Záhorácka Malacky - mladší rovesnícki mediátori

22.03.2017 19:50
"Naučila som sa, že máme diskutovať a všetkých zapojiť do hry. Som rada, že som tu bola. A chcem sa ešte stretnúť." "Cítila som sa veľmi dobre, lebo sme sa všetci vedeli dohodnúť. Nabudúce by sa mi páčili zase hry." „Páčilo sa mi to, jak sme rozhodovali, ako niekto dostane liečbu. Niečo podobné...

Vzdelávanie - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec - spätná väzba vedenia školy

18.02.2017 11:23
2. a 3. februára 2017 absolvovali pedagogickí zamestnanci našej školy odborný výcvik zameraný na školskú mediáciu. V spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave sme medzi nami privítali renomovanú mediátorku Mgr. Dušanu Bieleszovú, ktorá pripravila pre pedagógov teoreticky...

Recenzia publikácie Rovesnícka mediácia v časopise PALESTRA (Česká republika)

24.01.2017 20:33
BIELESZOVÁ, Dušana. Rovesnícka Mediácia. Zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov. Bratislava: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-8078- 587-1.  Publikace Rovesnícka mediácia (Vrstevnická mediace) navazuje volně na předchozí monografii Školská mediácia....

Spojená škola Nižná - referencie ambasádorky programu

30.11.2016 19:32
Mediáciou ako takou som sa zaoberala už dávnejšie. Chcela som do školy zaviesť túto formu ako jednu z alternatív na riešenie konfliktov (nielen sankciami a výchovnými opatreniami), len mi nikto nevedel poradiť, ako na to, čo si môžem a čo nemôžem dovoliť. Vtedy som si objednala knihu Školská...

Spojená škola Nižná - rovesnícki mediátori - referencie

22.06.2016 19:02
  "Moje pocity boli pred prvým sedením, ak mám pravdu povedať, skôr negatívne. V hlave mi behali myšlienky o tom, že sa tam prišli všetci iba uliať zo školy a že som jediný, koho to zaujíma. Taktiež keďže som skôr introvert, možnosť získania nových priateľov sa mi zdala nereálna. Toto všetko...

Spojená škola Nižná - tréning pedagógov - referencie

26.08.2015 18:22
Odborná prednáška s názvom "Školská a rovesnícka mediácia" sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov. Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške zamerala na to, ako spoločenské...

ZŠ Záhorácka 95, Malacky, 6.C - šk. rok 2013/2014

18.02.2014 16:30
"Podnetom pre mediačné stretnutie bolo spojenie dvoch navonok nezlučiteľných tried.  Jedna trieda bola správaním a učebnými výsledkami najlepšia na druhom stupni, niektorí žiaci z nej odišli na 8-ročné gymnázium a druhá trieda bola opakom a niektorí žiaci museli opakovať ročník. Na...

Rovesnícki mediátori - ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice

09.02.2014 20:43
Rovesníki mediátori boli požiadaní, aby napísali jednu myšlienku, ktorú si zapamätali najviac.  Tu sú ich odpovede: Úlohou mediátora nie je vyriešiť konflikty rozhodnutím, ale usmerniť osoby, ktoré sú v konflikte tak, aby vyriešili problém samostatne. Nie je dôležité hovoriť, čo je dobré a...
Všetky články