Recenzia publikácie Rovesnícka mediácia v časopise PALESTRA (Česká republika)

24.01.2017 20:33

BIELESZOVÁ, Dušana. Rovesnícka Mediácia. Zmierovanie prostredníctvom rovesníckych mediátorov. Bratislava: Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-8078- 587-1. 

Publikace Rovesnícka mediácia (Vrstevnická mediace) navazuje volně na předchozí monografii Školská mediácia. Zaměřuje se na vzájemné smiřování prostřednictvím specifických technik užívaných v prostředí vrstevnické mediace. 

Východiskem pro obě publikace autorky Dušany Bieleszové, a vůbec pro její práci mediátorky ve školním prostředí, je chápání významu kvality sociální atmosféry a zdravých sociálních vztahů v ovlivňování naší celkové životní spokojenosti. Za zvlášť důležité považuje D. Bieleszová věnovat pozornost budování pozitivní atmosféry ve školním prostředí, které často vnímáme jako prostředí stresové a plné sociálních konfliktů různé úrovně a různé intenzity. 

Obzvlášť významné jsou tedy aktivity konkrétních odborníků, kteří ve školní praxi hledají cesty k ovlivňování sociálních vztahů, zejména pak cesty vedoucí k prevenci sociálních konfliktů a k řešení již vzniklých nedorozumění co nejpřirozenější cestou. Publikace Rovesnícka mediácia přesně takové možnosti nabízí.

Monografie je rozdělena do dvou základních částí, v první se autorka věnuje teoretickým konceptům mediace – mediaci ve školním prostředí a následně i konkrétním principům vrstevnické mediace. Na teoretické koncepty pak navazuje část druhá, nabízející konkrétní postupy k řešení vybraných sociálních situací ve třídě. Praktická část je přehledně a didakticky velmi účelně strukturovaná a zpracování umožňuje použít praktickou část nejen jako návod pro zařazení konkrétních technik, ale rovněž jako metodickou příručku, s přesným popisem použití jednotlivých technik. Vybrané části lze využít i jako pracovní listy. Praktická cvičení vhodně doplňují zajímavé příběhy z praxe, které mohou sloužit jako motivační ukázka i jako způsob ukončení dané techniky. 

Publikace napomáhá vytvářet žákovi zkušenost v bezpečném prostředí výcviku, což významně přispívá k jeho osobnostnímu rozvoji, a jak zdůrazňuje autorka sama, k vytváření jeho životních vizí a opěrných bodů, které jsou pro dítě v jeho další životní cestě zásadními faktory pro uplatnění v moderním světě. 

Doc. PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.

 

Späť