Rovesnícki mediátori - ZŠ Sv. Cyrila a Metoda, Košice

09.02.2014 20:43

Rovesníki mediátori boli požiadaní, aby napísali jednu myšlienku, ktorú si zapamätali najviac.  Tu sú ich odpovede:

 • Úlohou mediátora nie je vyriešiť konflikty rozhodnutím, ale usmerniť osoby, ktoré sú v konflikte tak, aby vyriešili problém samostatne.
 • Nie je dôležité hovoriť, čo je dobré a čo je zlé, ale je dôležité porozprávať sa s obidvomi stranami v konflikte.
 • Mediátor je pomocník, ktorý pomáha riešiť konflikty medzi ľuďmi.
 • Riešiť konflikty neznamená byť nervózny, ale s pokojom si zvážiť veci a rozhodnúť.
 • Musíme sa naučiť chápať spolužiakov, pomáhať im.
 • Musím si u spolužiakov vytvoriť rešpekt, musím pochopiť, že každý môže mať iný názor, iné pochopenie, iné myšlienky.
 • Nemôžeme veci vždy zhodnotiť, musíme ich pozorovať a pomenovať to, čo vidíme.
 • Ako mediátori si musíme vybudovať autoritu a pokúsiť sa konflikt riešiť rozumne. Mali by sme chápať konflikt aj s ohľadom na to, kedy vznikol.
 • Deti berú rodičov ako ich veľký vzor.
 • Musíme sa navzájom dobre počúvať a pri rozhodovaniach si zachovať chladnú hlavu.
 • Pri každom riešení konfliktov musíme byť trpezliví a to sa dá dosiahnuť vtedy, ak sa z nás stanú dobrí pozorovatelia.
 • Pomáhať budeme všetkým tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.
 • Máme byť druhým oporou.
Späť