ZŠ Park Angelinum, Košice - udržateľnosť programu

23.04.2017 21:54

Projekt rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Park Angelinum v Košiciach od roku 2012. Škola bola prvou školou, ktorá sa do programu zapojila. V rámci projektu "Rešpektuj, aby si bol rešpektovaný" sa škola usiluje zlepšovať atmosféru. Cieľom bolo zapojiť žiakov do riešenia konfliktov medzi rovesníkmi a vytvárať neohrozujúce prostredie pre všetkých. Koordinátorkami projektu na škole je Mgr.  Herczegová a Mgr. Plachá.

O tom, že projekt je udržateľný, svedčí aj to, že s podporou riaditeľky školy Mgr. Renáty Brédovej funguje už piaty rok. Prví rovesnícki mediátori, ktorí v školskom roku 2012/2013 si prešli tréningom,  sú už na stredných školách. 

V tomto školskom roku prebehol tréning najmladších rovesníckych mediátorov a supervízne stretnutie so staršími rovesníckymi mediátormi. 

Ponúkame rozhovor Mgr. Renáty Brédovej , riaditeľky školy so Sofiou Hlebaškovou, deviatačkou, ktorá v programe začínala ako štvrtáčka. 

https://www.youtube.com/watch?v=dm307_Az1ko&feature=youtu.be

 
Fotografie z prvých tréningov z roku 2012 (zdroj: archív školy)
 
Fotografie z posledného stretnutia v roku 2016 (zdroj: archív školy)
 
Rozhovor s riaditeľkou školy Mgr. Renátou Brédovou ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi, na portáli www.direktor.sk (vydaveteľstvo Wolters Kluwer, s. r. o.).
 
Späť