Spojená škola Nižná - referencie ambasádorky programu

30.11.2016 19:32

Mediáciou ako takou som sa zaoberala už dávnejšie. Chcela som do školy zaviesť túto formu ako jednu z alternatív na riešenie konfliktov (nielen sankciami a výchovnými opatreniami), len mi nikto nevedel poradiť, ako na to, čo si môžem a čo nemôžem dovoliť. Vtedy som si objednala knihu Školská mediácia a tá mi umožnila vidieť mediáciu aj z iného uhla, ako je prezentovaná médiami a odbornou verejnosťou. 

 

Náhoda chcela, že nás pán riaditeľ do toho projektu "natiahol" a tak som si vlastne začala plniť sen, pracovať s mladými ľuďmi úplne iným spôsobom, ako len chváliť, trestať, kontrolovať... Niežeby to nebolo potrebné, ale pre mňa ako výchovného poradcu to nestačilo a nestačí. Takže ja som sa v tejto činnosti našla. 

 

A naši zverenci? Stačí sa len pozrieť, ako to väčšinu z nich mení už len z pohľadu na samých seba, ale aj vo vzťahu k ostatným. Naučili sa vnímať a vidieť aj to, čomu predtým neprikladali váhu. Mnohí sa naučili komunikovať medzi sebou a akceptovať iný názor. Niektorí prehodnocujú svoje postoje a názory, niektorým to dokonca ponúklo alternatívu pri výbere budúceho povolania. Sú aj takí, ktorí sa veľmi neprejavili, hlásia sa však noví záujemci, ktorým chcú "starší mediátori" odovzdávať skúsenosti a postrehy. Sme len na začiatku a celkom presne neviem, kam sa nám až podarí dôjsť, viem len, že v tom chceme a budeme pokračovať.  

 

Ešte raz, veľmi pekne Vám obidvom (Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová) ďakujem a o našej ďalšej práci Vás budeme priebežne informovať. 

Ľubica Lešňovská, výchovná poradkyňa, 

ambasádorka programu rovesníckej mediácie v Spojenej škole v Nižnej

Späť