Vzdelávanie - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec - spätná väzba vedenia školy

18.02.2017 11:23

2. a 3. februára 2017 absolvovali pedagogickí zamestnanci našej školy odborný výcvik zameraný na školskú mediáciu. V spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave sme medzi nami privítali renomovanú mediátorku Mgr. Dušanu Bieleszovú, ktorá pripravila pre pedagógov teoreticky základ školskej mediácie ako aj praktický výcvik plný podnetných aktivít zameraných na komunikáciu, prácu v tíme, riešenie konfliktov, zvládanie emócií. Pedagógovia si vyskúšali v skupinovej práci aj hľadanie kompromisov či aktívne počúvanie a rešpektovanie názorov druhého.

Vzdelávanie bolo jedným z najkvalitnejších, aké sme absolvovali. Mediácia je v súčasnom (nielen) školskom prostredí významným predpokladom zvládania náročných komunikačných situácií, dynamiky a potrieb pedagogického tímu.

Ďakujeme Mgr. Dušane Bieleszovej za významné podnety pre vedenie školy ako aj za motiváciu a odborný priestor pre získanie nenahraditeľných komunikačných zručností.

Zdroj: https://zsstefanikalc.edupage.org/news/?

 

Späť