ZŠ Park Angelinum, Košice - spätná väzba rovesníckych mediátorov

01.06.2017 21:25

Spätná väzba rovesníckych mediátorov:

 • "Dnešné stretnutie mediátorov bolo veľmi poučné. Naučila som sa mnoho nových vecí, ale zároveň bolo veľmi zábavné a oceňujem Vašu snahu podať nám informácie zábavnou formou."
 • "Som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť tohto školenia. Myslím,že mi to pomohlo získať nový pohľad na veci. Takisto som zistil, že spolupráca je veľmi dôležitá."
 • "Tieto cvičenia boli zaujímavé a nápadité. Na mnohé veci som zmenil názor. Ale v mnohých prípadoch som sa zasmial."
 • "Bolo to super, páčilo sa mi to. Hrali sme rôzne hry na posluch, pozornosť. Dúfam, že toto stretnutie bude častejšie."
 • "Bolo to fajn,veľa mi to dalo. Bol tu super kolektív, s ktorým sa dalo dobre porozprávať. Dúfam, že sa čoskoro stretneme."
 • "Som rád, že som sa mohol zúčastniť tohto výcviku. Rozšíril som si svoje vedomosti a strávil čas v kolektíve."
 • "Bola to príjemná skúsenosť. Páčilo sa mi to, bavilo ma to. Zaujímavé úlohy."
 • "Bolo to super, zábava, sranda. Viac sme sa spoznali."
 • "Veľmi dobre strávený čas.Zaujímavé aktivity."
 • "Určite sa mi to páčilo. Dúfam, že to budem schopný využiť aj v triede, napr. pri riešení konfliktov alebo pri rozhodovaní, kde pôjdeme na triedny výlet."
 • "Dnešné školenie sa mi páčilo. Mali sme zaujímavé aktivity a boli sme dobrá skupina. Každý mohol vyjadriť svoj názor,veľa sme sa nasmiali a vytvorili sme si príjemnú atmosféru."ĎAKUJEME
Späť