Rovesnícki mediátori

Program rovesníckej mediácie (1. časť) - Košice - Park Angelinum, Košice - sv. Cyrila a Metoda, Malacky - Záhorácka,

17.12.2022 00:44
ZŠ Park Angelinum v Košiciach  2012 a pravidelné stretávanie sa v ďalších rokoch vrátane roku 2022, tréning rovesníckych mediátorov, vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (prezenčne aj dištančne), metodický deň, účasť na konferencii mediátorov, spolupráca s...

Práca s dynamikou skupiny v triede - Lučenec - DCL, Košice - LVS, Zbehy

04.10.2021 20:41
ZŠ s MŠ DCL v Lučenci lektorky: Dušana Bieleszová, Denisa Morongová dátum: 28. 9. 2019 „Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s  MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada...