Konferencia Škola 2018/2019 - Raabe

22. novembra v Bratislave a 27. novembra v Košiciach sa uskutočnila konferencia Škola 2018/2019, ktorej organizátorom bola spoločnosť RAABE. 

Mottom konferencie bolo: Pripraviť sa! Pozor! Zmeny! 

Tematické oblasti boli zamerané na personálne riadenie, medziľudské vzťahy a komunikáciu, riaditeľ a zriaďovateľ. Konferencia bola určená najmä riaditeĺom, zástupcom riaditeľov v regionálnom školstve, ale aj učiteľom a zriaďovateľom škôl a školských zariadení.  

programe konferencie zaznelo veľa skvelých myšlienok rečníkov hlavných referátov, ktoré ponúkali praktické rady, ako sa pripraviť na zmeny, ako ich prekonávať, ako ich vnímať. Po hlavných referátoch nasledovali praktické workshopy skúsených lektorov.  

Zmeny v škole bez kriku a hádok (Dušana Bieleszová) - tak znel názov jedného z hlavných referátov, kde sme sa venovali tomu, čo všetko ovplyvňuje zmeny v školách z pohľadu vzťahov, klímy, kultúry, osôb, ktoré majú vplyv na realizáciu zmien. Hovorili sme o prekonávaní prekážok, ktoré sú súčasťou pedagogických tímov,  o problémoch, ktoré treba vnímať z pohľadu vedúcich pedagogických zamestnancov a načrtli sme aj kroky, ktoré sú pre prijatie zmeny nevyhnutné. 

Aké cesty vedú k pozitívnej zmene klímy v škole, v triede? V príspevku sme rozoberali aj potrebné vlastnosti kľúčových osobností v tíme, porozprávali sme sa o bariérach, ktoré treba prekonávať zo strany pedagogických, odborných zamestnancov, aj manažmentu školy. Opísali sme kľúčové predpoklady pre nenásilné zvládnutie konfliktných situácií v procese výchovy a vzdelávania.  

 

28. 11. 2018