Sympózium – Mediácia na pulze času

Asociácia mediátorov Slovenska v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ Košice, VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Asociáciou rodinných mediátorov Bratislava, Asociáciou mediačných centier Slovenska, PF Univerzity Palackého Olomouc  a ďalšími partnermi pripravila prvý ročník Medzinárodného odborného sympózia Mediácia na pulze času, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 29.-30. 11. 2019 v Košiciach v priestoroch Hotela Košice.

Cieľom odborného sympózia bolo vytvoriť priestor pre diskusiu a analýzu významu mediácie v spoločnosti; tá si už našla svoje miesto v rôznych odvetviach, preto je potrebné efektívne vytvárať priestor pre mediáciu a jej multidisciplinárne využitie.

Tematickými okruhmi boli mediácia – rodina, dieťa škola, mediácia ako metóda v práci úradov sociálno-právnej ochrany, mediácia a súdne konania, mediácia a legislatíva, mediácia a zdravotníctvo, mediácia v obciach a mestách, mediácia v kontexte iných profesií a mnohé ďalšie zaujímavé okruhy. Na sympóziu vystúpili slovenskí i zahraniční odborníci.

Školskú a rovesnícku mediáciu odprezentovali Renáta Brédová, riaditeľka ZŠ Park Angelinum v Košiciach a Dušana Bieleszová, školská mediátorka (za dospelých) a Bianka Sabolová (za rovesníckych mediátorov) spolu s Katkou Šebákovou (ZŠ PArk Angelinum, Košice), ktorá prezentáciu spolu s Biankou pripravovala. V ZŠ Park Angelinum Školská a rovesnícka mediácia ungujú od roku 2012. Za zriaďovateľov škôl a školských zariadení vystúpila Oľga Pivarníková (Okresný úrad, odbor školstva, Košice). Prostredníctvom prezentácie sa s nami spojili aj rovesnícki mediátori zo Sniny (Cirkevná spojená škola v Snine) vo videonahrávke Aj my máme čo povedať. Poďakovanie patrí Adamovi Gáborovi, ktorý celú nahrávku koordinoval a svojim dielom prispel aj Filip Buček, bývalý rovesnícky mediátor zo Spojenej školy z Nižnej, dnes študent angličtiny na Trnavskej univerzite v Trnave, ktorý nám pomohol s prekladom prezentácie do angličtiny.