Rozhovor s....Adamom Gáborom

09.10.2019 00:15

Adam Gábor - 7 rokov rovesnícky mediátor z Cirkevnej spojenej školy v Snine, od februára 2019 študentský ambasádor Googlu, člen dizajnového a marketingového tímu v Googli, zakladateľ SAM – Sninskej asociácie mládeže – dobrovoľníckej neziskovej organizácie.

V čom spočíva podľa Teba význam programu rovesníckej mediácie?

Najväčší význam vidím v tom, že mediátor sa naučí, ako funguje ľudské myslenie. O to dôležitejšie je chápať svojich vlastných spolužiakov a v prípade konfliktu sa vedieť vcítiť aj do ich pohľadu.

Ktorú z mediačných zručností si v minulosti využíval v menšej miere a dnes jej prikladáš väčší význam?

Určite komunikáciu s ľuďmi. Vedieť dobre načúvať a empaticky odpovedať je pre mňa v mojich mimoškolských aktivitách kľúčové. Bežnej komunikácii ľudia nikdy neprikladajú veľkú váhu, ale každý jeden výraz, slovo či gesto je dôležité. Mediácia ma naučila všímať si také veci.

Prečo si založil mládežnícku organizáciu? Potrebuješ mediačné zručnosti aj tam? Aké a prečo?

Už dlhú dobu som cítil potrebu pomáhať. Lepší spôsob ako založenie mládežníckej organizácie mi snáď ani nemohol napadnúť. Našim hlavným cieľom je spojiť všetkých ľudí v meste – nezáleží na veku, pohlaví či sociálnej situácii. Zároveň môžeme dospelákom ukázať, že mladí ľudia sú aj naďalej veľmi aktívni a snažia sa svojmu mestu pomôcť. Väčšinu dobrovoľníckych akcií plánujeme po rozhovore s bežnými ľuďmi. Tí majú nejaký problém, na ktorý sa sťažujú. My prídeme a vyriešime ho.

V asociácii je viacero rovesníckych mediátorov, ktorí nám vedia pomôcť, keďže takáto symbióza taktiež vyžaduje veľa komunikácie s občanmi a vedením mesta pri mierovom riešení ich problémov. Okrem toho získavajú cenné skúsenosti z “praxe“, keďže si môžu naučené poznatky vyskúšať na skutočných ľuďoch so skutočnými problémami.

 
Ďakujem a želám veľa úspechov v čomkoľvek, do čoho sa pustíš

 

Späť