Metodický deň a odovdzávanie titulov Šťastná škola/Šťastná materská škola

20.05.2019 20:12

 Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila Základná škola M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou Svet je s Tebou lepší v Budapešti pre riaditeľov, pedagógov a odborných zamestnancov školských inštitúcií.

Hostia: Bagdi Bella predsedníčka Nadácie Svet je s Tebou lepší, Diósy Tamás člen kuratória nadácie, Lengyel Adrienn manažérka Programu vyučovania šťastia v Maďarsku, Lukáš Pelč herec, moderátor, Mgr. Dušana Bieleszová renomovaná mediátorka, redaktorka portálu direktor.sk a časopisu Manažment školy v praxi, ambasádorka Programu vyučovania šťastia na Slovensku, Mgr. Petra Kaločayová,detská psychologička, ambasádorka Programu vyučovania šťastia na Slovensku.

V odbornom programe vystúpili: Ing. Agnesa Setničková, zástupkyňa riaditeľky školy na ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, manažérka Programu vyučovania šťastia na Slovensku, ktorá predstavila Program vyučovania šťastia https://hodinastastia.sk/

Mgr. Petra Kaločayová, detská psychologička, ambasádorka Programu vyučovania šťastia na Slovensku, hovorila o pozitívnej psychológii v praxi a o dôležitosti vyučovacích hodín šťastia.

Mgr. Miriam Portelekyová, Mgr. Veronika Borošová, Mgr. Erika Vavríková, Mgr. Andrea Lenhartová, Lenka Rusnáková, Adriana Dankóová- pedagógovia ZŠ M. R. Štefánika Lučenec, Zuzana Jóbová – učiteľka Cirkevná spojená škola Panny Márie Kolárovo, Soňa Fischerová- učiteľka MŠ Tehelná Zvolen, Viktória Juhászová- vychovávateľka ZŠ Želiezovce, Dagmar Horáčiková –riaditeľka MŠ Štvrť M. R. Štefánika Lučenec, žiaci 6.Š a 6.M ZŠ M.R.Štefánika Lučenec nás oboznámili so svojimi skúsenosťami z Hodín šťastia.

Významnou súčasťou metodického dňa bolo aj slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola/ Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019, krst CD motivačných pesničiek a spoločné spievanie speváckeho zboru Spolu-Hlásky ZŠ M.R. Štefánika Lučenec a speváčky Bagdi Belly. Krstným otcom CD motivačných pesničiek sa stal známy herec Lukáš Pelč.

Certifikát Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019 získali inštitúcie:

1. Materská škola, Tehelná 25894/5, 96001 Zvolen- Šťastná materská škola
2. Materská škola, Štvrť M.R.Štefánika, 98401 Lučenec- Šťastná materská škola
3. Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica –Šťastná škola
4. Cirkevná základná škola Jána Krstiteľa, Partizánske - Šťastná škola
5. Základná škola, Mierová 67, Želiezovce - Šťastná škola
6.Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou- Šťastná škola
Slatina nad Bebravou 154, 956053

Zdroj a ďalšie informácie: https://hodinastastia.sk/, fotografie: archív školy

 

Späť