Rozhovor s ... Katkou Šebákovou

19.09.2019 17:39

Katka Šebáková - 14 r., rovesnícka mediátorka ZŠ Park Angelinum Košice - v budúcnosti by som sa chcela stať záchranárkou alebo učiteľkou telesnej výchovy.

 Ako dlho si rovesníckou mediátorkou a čo považuješ za svoj úspech?

Rovesníckou mediátorkou som 3,5 roka . Za úspech považujem asi to, že dokážem niekomu pomôcť, poradiť a mojou radou mu výčarím úsmev na tvári alebo zlepšíme deň .

Ktoré vlastnosti považuješ za kľúčové pre rovesníckeho mediátora?

Podľa mňa by mal byt určite priateľský, milý , ochotný pomôcť, komunikatívny a najmä vnímavý. Mal by byt nestranný a mal by vedieť pochopiť obe strany .

Aký by mal byť podľa Teba lektor rovesníckej mediácie?

Podľa mňa by mal byt priateľský a usmievavý :-), :-) a určite by mal mat rešpekt u žiakov.

Na čo si v súvislosti so stretnutiami s rovesníckymi mediátormi spomínaš najviac?

Pamätám si na to že to boli stretnutia plne dobrej energie, radosti, na ktorých sme získali veľa nových vedomosti, to že v kolektíve má právo na slovo a na svoj názor každý a veľa iných veci :-) no a nedá sa zabudnúť na Harryho Pottera a na aktivitu so stoličkami :-). A vnímanie situácie a ľudí okolo seba.

Ďakujem za rozhovor

 

Späť