Archív článkov

Rozhovor s ...Filip Buček

08.08.2019 21:52
  Filip Buček   21 rokov, bývalý rovesnícky mediátor v Spojenej škole v NIŽNEJ, pôsobí v Oravskom múzeu na Oravskom hrade a v školskom roku 2019/2020 bude študovať na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry.   1. Prečo a ako si stal na...

Workshop II. Rovesnícka mediácia - Asociácia mediačných centier Slovenska

22.06.2019 14:06
Druhá časť workshopu, ktorej organizátorom bola Asociácia mediačných centier Slovenska bola zameraná na rovesnícku mediáciu.  "Rovesnícka mediácia ma naučila pozerať sa na veci inak, pozorovať viac vecí, ktoré sa okolo mňa dejú. Naučila má inak reagovať na situácie. Tiež ma naučila neutralite...

Kurz Mediátor - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

22.06.2019 13:26
  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave prostredníctvom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov realizuje akreditované vzdelávanie Mediátor, ktorého garantkou je Broňa Švehláková. Cieľom vzdelávania je sprostredkovať poslucháčom kombinovanou...

Pobytové funkčné inovačné vzdelávanie - Modra - CĎV UK

21.06.2019 22:42
  Pobytové 5-dňové funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov sa uskutočnilo v Modre-Harmónií. Organizátorom bolo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Kontinuálne vzdelávanie sme spolu s kolegami...

Podpora ochrany detí pred násilím - Púchov

20.06.2019 20:58
  Nastavenie efektívnej stratégie prevencie a riešenia rovesníckeho násilia - to je téma tréningových aktivít realizovaných formou multidisciplinárneho vzdelávania. Organizátorom workshopu bol koordinátor ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica v meste...

Školská mediácia v POP 2019/2020

07.06.2019 13:31

Workshop pre sociálnych pedagógov - O. z. Asociácia sociálnych pedagógov (UMB Banská Bystrica)

01.06.2019 18:23
31. mája na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa na pozvanie O. z. Asociácie sociálnych pedagógov pri katedre pedagogiky stretlo na workshope vela zaujímavých a inšpirujúcich osobností. Prepojenie teórie a praxe našlo odozvu aj v téme workshopu: Školská mediácia...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

01.06.2019 17:45
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach.  "Aké aktivity môžete využiť v triedach? Ukážem vám predmet a vy popíšete aktivitu a ktorú mediačnú zručnosť...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

23.05.2019 20:00
Viem si získať rešpekt? Dokážem byť nestranný? Som schopný pomôcť aj tomu, koho nemám rá/rada? Viem sa ospravedlniť? Som tolerantný a v akej miere viem byť trpezlivý? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na 3. stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine. S využitím...

Workshop I. - Školská mediácia - Poprad

23.05.2019 19:35
Workshop I. ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA bol zameraný na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorá zvyčajne predchádza tréningovým stretnutiam s rovesníckymi mediátormi.  Cieľovou skupinou workshopu boli mediátori...
Záznamy: 31 - 40 zo 283
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>