Archív článkov

Metodické dni organizované zriaďovateľom školy, školou

18.02.2021 11:28
   Téma alternatívneho riešenia konfliktov môže byť súčasťou metodických dní, ktoré organizuje zriaďovateľ školy.  Príklad:  Magistrát mesta Košice prostredníctvom CVČ na Popradskej ulici v Košiciach - 15. 2. 2017 15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice...

Tréning mediačných zručností žiakov v LVS Košice

31.01.2020 22:31
  Čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli náročné životné situácie?    Otázka, ktorú sme položili žiakom v úvode stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ". Takto...

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

22.12.2019 20:18
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...

LVS Košice

22.12.2019 20:18
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov  Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých...

ZŠ s MŠ DCL v Lučenci

22.12.2019 19:26
„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa...

Tréning mediačných zručností v žiackej školskej rade

22.12.2019 17:39
„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa...

Supervízia - ZŠ Park Angelinum Košice

20.12.2019 22:20
Už tradične lektorskú činnosť v kalendárnom roku ukončujem v šiestackych triedach v Základnej škole na Park Angelinum v Košiciach. So školou, s ktorou som program školskej a rovesníckej mediácie rozbiehala, spolupracujem od novembra 2012. V decembri sa lúčim sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí...

Supervízne stretnutie 2019 - ZŠ Záhorácka Malacky

01.12.2019 09:12
  Dušana: "Inak, vo štvrtok som na Záhoráckej (ZŠ Malacky)". Dominik: "Ano? Mohol by to byť zážitok prísť sa pozrieť a pomôcť." Zážitok to bol, vďaka Dominikovi, bývalému rovesníckemu mediátorovi, dnes stredoškolákovi, ktorý si vyskúšal, aké to je, preniesť svoje myšlienky mladším...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave

10.11.2019 14:38
Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave 02.02.2019 15:53 Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc...

Seminár pre koordinátorov výchovy k ľudským právam - Zvolen

10.10.2019 21:03
"Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak", je názov programu, ktorý realizuje Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Program bol podporený Ministerstvom spravodlivosti a jednou z prezentovaných tém bola školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj...