Supervízne stretnutie 2019 - ZŠ Záhorácka Malacky

01.12.2019 09:12

 

Dušana: "Inak, vo štvrtok som na Záhoráckej (ZŠ Malacky)". Dominik: "Ano? Mohol by to byť zážitok prísť sa pozrieť a pomôcť."

Zážitok to bol, vďaka Dominikovi, bývalému rovesníckemu mediátorovi, dnes stredoškolákovi, ktorý si vyskúšal, aké to je, preniesť svoje myšlienky mladším rovesníckym mediátorom tak, aby ho chápali. Zážitok to bol aj vďaka Davidovi, ktorý je starším rovesníckym mediátorom v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách a ktorý veľmi prirodzene viedol tím mladších rovesníckych mediátorv a vedel ich v správnej chvíli usmerniť. Všetci starší rovesnícki mediátori, okrem toho, že veľmi vyrástli, komunikovali prirodzene, otvorene, úprimne, vymieňali si názory, aktívne sa počúvali. Ďakujem pani učiteľke a koordinátorke programu Svetlane Tokárovej a pani zástupkyni Kataríne Písečnej za spoluprácu, ale aj posúvanie projektu dopredu. Tam, kde je dôvera žiakov k dospelým, sa aj zložité situácie prekonávajú ľahšie. A ako zvládla prvé stretnutie úplne nová skupina mladších rovesníckych mediátorov mediátorov?

"Podľa mňa je to takto...", "Ešte jeho názor, nesmieme na neho zabudnúť...", "Hovorme hlasnejšie.", "Povedz svoj názor...", "Skúsme z toho urobiť jeden záver."

Ale aj: "Ty poslúchaš doma?" - " To záleží od situácie".

Krok za krokom boli mladší rovesnícki mediátori odvážnejší. Citlivý prístup Davida s Dominikom im umožnil formulovať krásne vety v prostredí, kde sa cítili bezpečne. Na záver som starším rovesníckym mediátorom zaželala toto: "Vychovajte si následovníkov, poskytujte im oporu aj tam, kde sa tak v bezpečí ako na tréningu cítiť nebudú. Aj to je vaša úloha ."

Foto: archív ZŠ Záhorácka, Malacky

Späť