ZŠ s MŠ DCL v Lučenci

22.12.2019 19:26

„Myslieť, to je strašná námaha“, aj takúto vetu sme si vypočuli počas tréningového stretnutia so žiakmi žiackej školskej rady v Súkromnej ZŠ s MŠ DCL v Lučenci. Žiacka školská rada pracovala spolu v novom zložení, navzájom sa spoznávali, hľadali si svoje miesto v tíme. Počas aktivít sa vyprofilovali lídri skupiny, ale možno aj budúci rovesnícki mediátori, ktorí prirodzene usmerňovali debatu v skupine. 

Veľkou a hlavnou témou stretnutia boli rovesnícke vzťahy, ich vytváranie, budovanie, prežívanie. Podtémou bola komunikácia a možnosti riešenia konfliktov. Striedali sme aktivity zamerané na skupinové učenie, prácu s videom a hry, pričom hlavným cieľom bolo definovanie zásad, ktoré by žiackej školskej rade pomohli pri diskusiách, generovaní nových nápadov, ale aj pri riešení konfliktných situácií. 

Počas aktivít zdôrazńovali kľúčové pravidlo, ktoré treba dodržiavať, a to - Hovorí vždy len jeden! 

Žiaci sa zhodli na tom, že je veľmi dôležité, aby každý žiak mohol prejaviť svoj názor. Rovnako vyjadrili presvedčenie, že jednou z úloh žiackej školskej rady je generovať riešenia. Zdôraznili, že vzájomne si musia pomáhať, musia vedieť spolupracovať. Sú presvedčení, že sa nesmú báť klásť otázky, ak vznikne potreba a zdôraznili, že sú si názorovo rovnocenní. 

Dušana Bieleszová, Denisa Morongová, 28. 9. 2019

Späť