Archív článkov

Aktuálne odporúčania k školskej a rovesníckej mediácii

08.12.2019 14:16
  Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 79 ods. 3: (3) Zamestnávateľ najmenej jedenkrát ročne zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne...

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi - ZŠ s MŠ Podolinec

01.12.2019 11:30
  2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ s MŠ Podolinec bolo zamerané na kľúčové vlastnosti rovesníckeho mediátora a dôležité zásady, ktoré rovesnícki mediátori zvládnu dodržiavať v prostredí triedy. Klúčové pre žiaka je, aby sa stal dobrým pozorovateľom, všímal si aj drobné detaily, ktoré...

Supervízne stretnutie 2019 - ZŠ Záhorácka Malacky

01.12.2019 09:12
  Dušana: "Inak, vo štvrtok som na Záhoráckej (ZŠ Malacky)". Dominik: "Ano? Mohol by to byť zážitok prísť sa pozrieť a pomôcť." Zážitok to bol, vďaka Dominikovi, bývalému rovesníckemu mediátorovi, dnes stredoškolákovi, ktorý si vyskúšal, aké to je, preniesť svoje myšlienky mladším...

Školská mediácia - prednáška pre odborných zamestnancov a výchovných poradcov (CPPPaP, Brnianska ulica, Bratislava)

26.11.2019 16:41
  „Myslím si, že rovesnícka mediácia mi zmenila pohľad na konflikty úplne od základov. Všímam si postoje, drobnosti, ktoré by som inak prehliadol.“ (rovesnícky mediátor) Myšlienkou rovesníckeho mediátora sme otvorili prednášku pre odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave

10.11.2019 14:38
V marci 2019 sme začínali s Evkou Koprenou tréning rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vtedy nás jedna zo žiačok prekvapila touto myšlienkou: "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Čo môže byť pre...

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím - seminár - UPSVaR, Poprad

31.10.2019 21:05
Národný projekt "Podpora ochrany detí pred násilím" je zameraný na zefektívnenie systému ochrany detí pred násilím prostredníctvom podpory systémovej koordinácie subjektov participujúcich na úlohách súvisiacich s ochranou detí. Cieľom je zvýšiť efektivitu daných subjektov pri riešení...

1. stretnutie s pedagógmi v Ružomberku

31.10.2019 19:05
1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy,...

Seminár k téme Kultúra školy a školská mediácia v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

23.10.2019 21:55
"Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite", píše na webových stránkach školy riaditeľka...

Ukončenie funkčného vzdelávania vo Veľkej Ide - CĎV Univerzity Komenského (Bratislava)

22.10.2019 16:33
So záverečnými skúškami je zväčša spájaný zvýšený stres a nervozita. A presne to, skúšobná komisia z Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, ktorá má sídlo v Bratislave, sa snažila minimalizovať. Miestom skúšania bola Základná škola vo Veľkej Ide, kde sa stretli vedúci pedagogickí...

Seminár pre koordinátorov výchovy k ľudským právam - Zvolen

10.10.2019 21:03
"Ako sa menia vzťahy v škole, keď máme odvahu robiť veci inak", je názov programu, ktorý realizuje Základná škola P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. Program bol podporený Ministerstvom spravodlivosti a jednou z prezentovaných tém bola školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj...
Záznamy: 11 - 20 zo 283
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>