Archív článkov

Program rovesníckej mediácie

04.09.2022 20:20
Štart programu rovesníckej mediácie v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine 06.02.2019 21:05 Tréningové aktivity s pedagogickými zamestnancami Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine sme spolu s kolegyňou Soňou Koreňovou realizovali prvý februárový deň. Keďže sa v...

ZŠ Zbehy

04.09.2022 18:05
1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy 24.05.2021 20:05 Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať...

Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:17
  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v mediačných zručnostiach 1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka...

Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:12
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  "Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.  Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a...

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 20:28
Program rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka funguje od roku 2016. Pandémia, znemožnenie práce žiakov v rovesníckych skupinách a zmena priorít spôsobili, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V tomto školskom roku sa však škola nevzdala svojej vízie mať...

3. stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 19:53
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, ktoré je súčasťou obnoveného programu po rokoch s novou skupinou žiakov sa nieslo v znamení práce v skupine. Žiaci sa učili facilitovať diskusiu v tíme. Starší rovesnícki mediátori pomáhali mladším.  Obsah programu...

1. a 2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

05.04.2022 21:08
V ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sme program rovesníckej mediácie odštartovali v roku 2016...a potom prišla pandémia, online vzdelávanie, nemožnosť miešať deti.....Vo februári sme s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov začali znova.  Na prvom stretnutí sme sa...

Odporúčania Štátnej školskej inšpekcie k prevencii šikanovania na školách

05.04.2022 20:57
".. spolupracovať so všetkými účastníkmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní na eliminovaní rizikového správania sa žiakov účinnými stratégiami, napr. zavedením programu rovesníckej...

Inovačné vzdelávanie

05.04.2022 20:38
Názov: Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov  Oprávnenie: Univerzita Komenského v Bratislave so sídlom Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s...

Kurz riešenia konfliktov v 6. ročníku ZŠ Park Angelinum v Košiciach

05.04.2022 20:28
V rámci projektu Dúha absolvovali žiaci 6. ročníka 17. 2. 2022 Kurz riešenia konfliktov s lektorkou pre školskú a rovesnícku mediáciu D. Bielezsovou. Jej pravou rukou pri aktivitách boli aj členovia nášho Klubu mediátorov: Katka (9.B), Betka a Klára (9.A ) ako aj mladšie žiačky Diana a Barborka...