Archív článkov

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

01.06.2019 17:45
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach.  "Aké aktivity môžete využiť v triedach? Ukážem vám predmet a vy popíšete aktivitu a ktorú mediačnú zručnosť...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

23.05.2019 20:00
Viem si získať rešpekt? Dokážem byť nestranný? Som schopný pomôcť aj tomu, koho nemám rá/rada? Viem sa ospravedlniť? Som tolerantný a v akej miere viem byť trpezlivý? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede na 3. stretnutí rovesníckych mediátorov v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine. S využitím...

Workshop I. - Školská mediácia - Poprad

23.05.2019 19:35
Workshop I. ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA bol zameraný na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorá zvyčajne predchádza tréningovým stretnutiam s rovesníckymi mediátormi.  Cieľovou skupinou workshopu boli mediátori...

Metodický deň a odovdzávanie titulov Šťastná škola/Šťastná materská škola

20.05.2019 20:12
 Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila Základná škola M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou Svet je s Tebou lepší v...

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

15.04.2019 20:09
  2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi na Evanjelickom lýceu v Bratislave sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Trénovali sme aktívne počúvanie a zamerali sme sa na...

Emócie v pedagogickom tíme

15.04.2019 20:01
„Mám skvelých kolegov. Tí starší vedia upokojiť moje emócie, vedia ma trpezlivo vypočuť a citlivo usmerniť vtedy, keď potrebujem nadhľad. Doprajú mi aj čas na vlastné rozhodnutia. S rovesníkmi máme spoločné témy, rozoberáme štýly výučby, vhodnosť tej-ktorej metódy na žiakov. Mladší...

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ s MŠ vo Zvolenskej Slatine

09.04.2019 22:12
  "Budeme sa aj hrať?", týmito slovami nás druhýkrát privítali deti ZŠ s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine. A veru sme sa aj hrali - trénovali sme nielen svoju šikovnosť a strategické myslenie, ale veľa, veľa aj spoluprácu v skupine. Pozadu neostali ani naše empatické zručnosti a...

Funkčné vzdelávanie - Námestovo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

09.04.2019 21:39
  Téme kultúry školy, klímy v škole, zvládania napätých situácií, aj riešenia konfliktov sme sa venovali v jednom z blokov funkčného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ktorého organizátorom je Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity...

Mediačné zručnosti učiteľov a rovesnícka mediácia (CĎV Univerzity Komenského Bratislava)

02.04.2019 21:10
  Cieľom seminára bolo osvojenie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov školskej a rovesníckej mediácie so  stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode.  Osvojené mediačné kompetencie pomáhajú pri efektívnom...

Kurz Mediátor - Asociácia mediačných centier Slovenska - Poprad

02.04.2019 20:36
17. deň kurzu Mediátor, ktorý organizovala Asociácia mediačných centier Slovenska bol venovaný téme školskej a rovesníckej mediácie a mediačným zručnostiam uplatňovaným v školskom prostredí. "Aké sú vaše spomienky na školu?" - otázka v úvode stretnutia otvorila tému prežívania pozitívnych, ale aj...
Záznamy: 11 - 20 zo 251
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>