Tréning rovesníckych mediátorov

18.07.2022 19:12

Nová skupina rovesníckych mediátorov v Košiciach (ročník 4. až 8.) sa dnes spoznávala....a okrem toho "ochutnala" kľúčové témy, ktoré budú súčasťou našich stretnutí. Otvárali sme tému aktívneho počúvania, uhlov pohľadu, neverbálnej komunikácie, pravidiel, pozorovania.

Darilo sa im najmä vtedy (pomenované skupinou pozorovateľov ročník 4,5 pri jednej z aktivít ročníkov 6,7,8), keď:

spolupracovali, verili si, sledovali cieľ (boli cieľavedomí), keď si veci správne načasovali, nekričali, upokojovali sa, nezhadzovali sa, aj keď taktizovali, keď si udržali motiváciu, koncentráciu, keď sa vzájomne koordinovali...

A ako dodal jeden z nich...."...a to sme nevymenovali všetko". Pravdu má.

Ďakujem za pozvanie vedeniu školy, a aj výmenu úsmevov s pedagógmi na chodbe školy (keďže prvou skupinou, ktorá absolvovala vzdelávanie ešte v apríli, boli práve dospelí). Pôjde nám to.

 

—————

Späť