3. stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 19:53

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, ktoré je súčasťou obnoveného programu po rokoch s novou skupinou žiakov sa nieslo v znamení práce v skupine. Žiaci sa učili facilitovať diskusiu v tíme. Starší rovesnícki mediátori pomáhali mladším. 

Obsah programu korešpondoval so zásadami: 

 1. Poznať seba aj spolužiakov.
 2. Byť dobrým pozorovateľom.
 3. Vedieť komunikovať pokojne a empaticky.
 4. Aktívne počúvať a zmierňovať napätie.
 5. Vedieť pracovať so sklamaním.
 6. Vedieť sa rozhodovať.

Výstupom z diskusií bola zbierka pomocného denníka pre rovesníckeho mediátora. V ňou sú napríklad zhrnutia žiakov k téme - Aký by mal byť rovesnícky mediátor: empatický, aktívny, všímavý, trpezlivý, pravdovravný, mali by nás mať v triede radi, mali by nás rešpektovať a nemali by sme byť urozprávaný (až príliš).

Žiaci pomenovávali aj to, s akými problémami sa môžu žiaci stretávať v triedach vo všeobecnosti, napr. vysmievanie, riešenie vzhľadu, ponižovanie, myslenie na materiálne veci, hádky, bitky.

Pri príprave na dôležitý rozhovor treba: odstrániť prekážky, upokojiť situáciu aj spolužiaka, byť trpezlivý, pokojný a chápavý, byť milý, empatický, dôležitá je ohľaduplnosť, férovosť, nestrannosť, v konflikte si treba vypočuť obe strany (dôvera).

Kontakt s kamarátom, ktorý našu pomoc potrebuje, viem nadviazať takto: Spýtam sa ho na jeho záujmy, čo rád robí. Nadviažem na spoločné záujmy otázkami. Podelím sa s cukríkmi. Zapojím ho do spoločných aktivít. Udržiavam s ním pri rozhovore očný kontakt. Sadnem si k nemu. Pri rozhovore som oproti nemu tak, aby sme mali oči na rovnakej úrovni. Som k spolužiakovi milá/milý. Som úprimná/úprimný. Podnikáme spoločné aktivity.

Vhodné otázky zadefinovali takto: O čo sa zaujímaš? Ako sa máš? Aké je tvoje hobby? Čo máš rád?

Vhodná reakcia na vyjadrenie nesúhlasu, ak sa stretnem s ohováraním spolužiaka: 

 • Ako by si sa cítil, keby si bol/a na jeho mieste?“
 • „Čo ti to ohováranie dáva do života?“
 • „Nikto nie je dokonalý“
 • „Tebe by sa páčilo, keby ťa niekto ohováral?“
 • „Tebe by s páčilo, keby ta niekto ohováral?“
 • „Keď máš problém, prečo mu to nepovieš do očí (slušne)?“
 • „Nehraj sa na niečo, čo nie si.“
 • „Nemal by si byť falošný.“

Rovesnícki mediátori sú zo stretntuia na stretnutie odvážnejší, priamejší, otvorenejší, vzájomne si dôverujú, radia si a získavajú dôležité kompetencie.


 

 

Späť