ZŠ Zbehy

04.09.2022 18:05

1. online vzdelávanie pedagogických zamestnancov v ZŠ Zbehy

24.05.2021 20:05

Nebáť sa zmeny. Vedieť spracovať stres. Poznať osobnosti v tíme. Predchádzať skupinovému mysleniu. Aktívne počúvať. Pracovať s pocitmi a úsudkom. Ponúkať rôzne uhly pohľadu. Zvládať úspech a neúspech. Otvárať komunikáciu.

Zásady, ktorých sme sa držali pri dištančnom vzdelávaní pedagogických zamestnancoch ZŠ Zbehy v dňoch 27. 4. a 28. 4. 2021, nás previedli tréningom mediačných zručností. 

Tréning bol súčasťou projektu Do školy s úsmevom a bude pokračovať na začiatku nového školského roka aj tréningom mediačných zručností žiakov 3., 4., 5., 6. ročníka už aj v tandeme Dušana Bieleszová - Erika Tornay. 

Tréning dôležitých dospelých bol zameraný na efektívne zvládanie napätých situácií v tíme. Školenie bolo realizované v rozsahu 4 hodín. 

Projekt Do školy s úsmevom - tréning komunikačných zručností

13.09.2021 17:56

„Plače tak, že aj jeho telo plače.“

„Ja som ešte nikdy neprežil znechutenie.“

„Bojím sa, keď je tma.“ – „Aj mne sa tak deje.“

Takto zaujímavo pomenovali tretiaci to, čo cítia. Spontánne sa nechali viesť Erikou Tornay. Aktivitami, ktoré si pre ne pripravila, sa trafila do ich nálady, veku aj temperamentu (ak hľadáte mediátorku k drobcom, vie to s nimi).

V ZŠ Zbehy sme v rámci tréningových aktivít projektu Do školy s úsmevom so žiakmi strávili celkovo 4 dni (s tretiakmi, štvrtákmi a šiestakmi). Napriek príprave (alebo vďaka nej) sme menili pôvodné plány tak rýchlo, ako nám pozorovanie signalizovalo, že potrebujeme:

  • spoznať temperament,
  • inak upraviť priestor,
  • zmeniť tip aktivity,
  • klásť dôraz na pravidlá,
  • umožniť deťom, aby sa viac počúvali
  • pomenovať príčiny názorových nezhôd.

Aj keď na začiatku sa mohlo zdať, že slovná zásoba k emóciám je viac-menej virtuálna: 

  • „Aké emócie poznáte?“ Odpoveď: „lajk a smajlík“,

ďalšie rozhovory a aktivity nám ukázali, že TRPEZLIVOSŤ (a správne cielené otázky) ruže prináša: 

  • hrdý, nahnevaný, láskavý, šťastný, veselý, smutný, zamračený, vystrašený, ...

PS: Ešte jednu vec sme si všimli a cestou domov s Erikou sme rozoberali - láskavosť dospelých, s ktorými sme mali možnosť sa stretnúť kdekoľvek v priestoroch školy (v riaditeľni, na chodbách školy, aj v jedálni, keď sme s pani kuchárkami prehodili pár slov).

Späť

Fotogaléria: ZŠ Zbehy

/album/fotogaleria-zs-zbehy/2-jpg1/