4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 20:28

Program rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka funguje od roku 2016. Pandémia, znemožnenie práce žiakov v rovesníckych skupinách a zmena priorít spôsobili, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V tomto školskom roku sa však škola nevzdala svojej vízie mať tím rovesníckych mediátorov a novej skupine žiakov 5. až 8. ročníkadopriala ďalší tréningový program. 

Začali sme dvoma dňami online vzdelávania s pedagógmi v čase pandémie, pokračovali štyrmi stretnutiami s rovesníckymi mediátormi v mesiacoch február až máj. 

Záverečné stretnutie bolo plné prekvapení. Rovesnícki mediátori sa dozvedeli, že ich čaká "skúškový deň", na ktorom si overia mediačné zručnosti, ktoré získali. Vytvorili sme 4 skupiny podľa ročníkov, pričom pripravené úlohy obsahovali aj prizvanie rovesníckeho mediátora inej skupiny ako poradcu pri riešení jednej zo zložitejších úloh.

Na začiatku stretnutia skupiny rovesníckych mediátorov dostali jednu A4 so zadaniami (inštrukciami). Ukázali sme im na pracovný stôl, kde mali pomôcky k splneniu zadania a k dispozícii dostali 3 hodiny na prácu. Manažovali si prácu v skupinách bez účasti dospelého, určili si role, sledovali čas, a tak intenzívne pracovali, že nevnímali "pracovný hluk", ktorý vznikol v triede.

Posledná hodina patrila rozboru, diskusiám a otázkam - boli otvorení, úprimní, podelili sa o svoje skúsenosti a spolu s koordinátorkami programi v škole Marikou Chowaniecovou a Dankou Vamošovou sme skonštatovali, že tento deň im skutočne vyšiel. 

Späť