1. a 2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

05.04.2022 21:08

ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sme program rovesníckej mediácie odštartovali v roku 2016...a potom prišla pandémia, online vzdelávanie, nemožnosť miešať deti.....Vo februári sme s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov začali znova. 

Na prvom stretnutí sme sa spoznávali, učili sa byť všímaví k slovám, vetám, gestám. 

Aktívne počúvanie fungovalo, pri niektorých aktivitách som počula aj to, čo šepkám pani učiteľkám, preto som neplánovane zaradila HRU stoličky:

  • zdynamizovali sme reakcie,
  • umocnili význam spolupráce, dohody, tvorby pravidiel,
  • využili zážitok úspechu/neúspechu na vyvolanie silnejších emócií, ktoré potrebujeme, aby sme sa naučili s nimi pracovať.

Hra im spočiatku nevychádzala. Napriek tomu neskĺzli do nadávania tomu, kto hru pokazil. Vek nehral úlohu, aj mladší žiaci mali pocit, že sú súčasťou tímu a na ich slove záleží. 

Kým prvé stretnutie RM bolo o spoznávaní sa - žiaci si držali odstup, pozorovali ostatných, vnímali reakcie rovesníkov, aktívne počúvanie fungovalo príkladne, na druhom stretnutí bolo možné skupinách vnímať už neformálnych lídrov. RM boli odvážnejší, viac hlučnejší, vzájomne sa podporovalii, ale aj otvorenejšie vyjadrovali súhlas či nesúhlas. Podarilo sa nám motivovať k rozhovoru aj mladších a starších pripraviť na úlohu facilitátorov. V treťom aprílovom stretnutí tomu vytvoríme priestor.

Tentokrát sa k nám pridala aj študentka Fif UK, ktorá píše diplomovú prácu s názvom Školská mediácia v sociálno-pedagogickej teórii a praxi. Videla, zažila, pýtala sa, rozprávala sa s pánom riaditeľom, pani zástupkyňou, pani učiteľkami, ktoré program v škole koordinujú, a ktoré si aj v tomto náročnom období našli na rozhovor čas.

 

Späť