Kurz riešenia konfliktov v 6. ročníku ZŠ Park Angelinum v Košiciach

05.04.2022 20:28

V rámci projektu Dúha absolvovali žiaci 6. ročníka 17. 2. 2022 Kurz riešenia konfliktov s lektorkou pre školskú a rovesnícku mediáciu D. Bielezsovou. Jej pravou rukou pri aktivitách boli aj členovia nášho Klubu mediátorov: Katka (9.B), Betka a Klára (9.A ) ako aj mladšie žiačky Diana a Barborka (7.B) a Aďka a Natálka (7.D).

Učili sa navzájom počúvať aj viesť. Tieto stretnutia sú vždy plné krásnych zážitkov, nových podnetov a skúseností. Veríme, že práve aj vďaka tomuto kurzu sa do nášho klubu pridajú ďalší nadšení mediátori. (Zdroj: ZŠ Park Angelinum, Košice)

V spolupráci s rovesníckymi mediátorkami sme v šiestych ročníkoch "zlaďovali" spolužiakov v triede....a ide nám to spolu ... pozrieť sa na seba, čítať si myšlienky, reagovali.

Ak poviem tým najšikovnejším RM: "Pozoruj, ako reagujú a vezmi si potom náročnejšiu skupinu", zhostia sa svojej úlohy prirodzene, s odvahou a citlivo sprevádzajú svojich mladších spolužiakov.

Napokon, usmernenia od šiestačiek som sa počas prestávky dočkala aj ja (reakcia na chlapcov, ktorí sa hrali "Máš ho.."): „Kľudne im povedzte, aby sa stíšili“.

Späť