Tréning mediačných zručností žiakov v LVS Košice

31.01.2020 22:31

 

Čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli náročné životné situácie? 

 

Otázka, ktorú sme položili žiakom v úvode stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ".

Takto reagovala skupina 13 až 15 ročných mladých ľudí z Liečebno-výchovného sanatória v Košiciach. Zámerom začatia tréningových aktivít bola snaha vedenia LVS ponúknuť žiakom zručnosti, vďaka ktorým by dokázali korigovať v sebe napätie, dokázali pracovať s predsudkami iných, zvládali hnev, úzkosť, dokázali sa ovládať a najmä využívali mediačné zručnosti v konfliktných situáciách. 

Celkovo sa stretneme štyri krát v priebehu 4 mesiacov. Prvé stretnutie bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré súvisia so sebaovládaním, sebadôverou, sebapoznaním. Schopnosť zvládať negatívne emócie, patrí ku kľúčovým zručnostiam pomáhajúcim zvládať náročné situácie. Na tréningu sme hovorili o konfliktoch, o zvládaní názorových rozdielov, o reakciách v napätých situáciách, o odmietaní, prijímaní, ale aj o predsudkoch, ktoré často ničia nádej na lepší život. 

Čo pomáha zvládať náročné situácie? 

Je to sebaovládanie, adaptácia, radosť, tolerancia aj kreativita. Podľa ich slov, každý človej má nejakú dôležitú úlohu.  Aby ju zvládol, potrebuje najmä pokoj, záujem poluprácovať, ale aj rešpektovanie pravidiel. 

Späť