Supervízia - ZŠ Park Angelinum Košice

20.12.2019 22:20

Fotka Dušany Bieleszovej.Už tradične lektorskú činnosť v kalendárnom roku ukončujem v šiestackych triedach v Základnej škole na Park Angelinum v Košiciach. So školou, s ktorou som program školskej a rovesníckej mediácie rozbiehala, spolupracujem od novembra 2012. V decembri sa lúčim sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí končia 9. ročník a rozmýšľam o tom, ako sa im podarí odovzdať štafetu ďalej, ako sa s rovesníckymi mediátormi, ktorých nepoznám, zladím, ako spolulektorovanie zvládneme.Štafetu odovzdali skvelo, opäť sme sa zladili a opäť sme to zvládli. Zoznámila som sa s rovesníckymi mediátormi, ktorí v čase, keď sme program pred 8. rokmi rozbiehali, do školy ešte nechodili a rozlúčila sa s tými, ktorých som spoznala ešte na 1. stupni a v novom roku už budú stredoškoláci. Ja si tieto stretnutia už užívam, pretože nech zadám akúkoľvek tému do skupín, kde diskusie usmerňujú (a stávajú sa pre mladších spolužiakov vzorom), viem, že budú inšpiráciou aj pre mňa, napr. "Ešte niekto niečo chce povedať?", "Chce niekto uviesť príklad?", "Vidiš, že to nie je tak ťažké.", "Dobre...a ďalej?", "Kľudne rozmýšlajte...", "Súhlasíte?"

Fotka Dušany Bieleszovej. Fotka Dušany Bieleszovej.

 

Späť