Odborný seminár pre riaditeľov košických škôl (zriaďovateľ Magistrát mesta Košice)

18.02.2017 11:28

15. februára 2017 na pozvanie Magistrátu mesta Košice (oddelenie školstva) sa takmer stovka riaditeľov základných škôl, materských škôl, centier voľného času a základných umeleckých škôl zúčastnilo odborného seminára v priestoroch v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici. 

Témou trojhodinového stretnutia bolo Riešenie konfliktov v školách a školských zariadeniach. Záujem zriaďovateĺa týchto škôl o vstup do problematiky, ktorá je citlivá, často náročná na spracovanie situácie riaditeľom školy, ale súčasne veľmi dôležitá pre úspešný proces riadenia škôl a vytváranie zdravej klímy školy, bol od prvého kontaktu evidentný. 

Konflikty sú súčasťou akéhokoľvek tímu a môžu byť výzvou, ako sa mnohému naučiť, ako spoznať vlastné reakcie, pochopiť reakcie kolegov. Ak ich vieme správne usmerňovať, pomáhajú nám zvládať vnútornú dynamiku v tíme, ošetrovať emócie, zmierňovať napätie, predchádzať skupinovému mysleniu, ktoré je v prostredí školy veľmi nebezpečné. Počas seminára odzneli konkrétne príklady z praxe opisujúce komunikáciu, ktorá môže vyvolať napätie a viesť k nepokojom, ako aj modelové situácie, ktoré pomáhajú zvládať frustráciu pedagógov v tíme. 

Hovorili sme o komplexe menejcennosti, závisti, túžbe po moci, strachu zo straty vplyvu, nízkej pracovnej kultúre, prvkoch spôsobujúcich sociálny nepokoj v tíme, aj o nízkych sociálnych kompetenciách, ktoré môžu byť príčinou mobbingu či bossingu v pracovnom tíme. Opísali sme obranné mechanizmy, ktoré pomáhajú pedagógom preniesť sa cez napäté situácie, ale z dlhodobého hľadiska môžu skresľovať vnímanie skutočnosti. Rozobrali sme citové vydieranie ako formu manipulácie, ktorá pracuje so strachom, "morálnou" povinnosťou pomoci a pocitom viny na vynútenie želaného správania. 

Škola, ktorá sa nevyhýba konfliktným situáciám, ale snaží sa k nim pristupovať konštruktívne, vníma vnútornú dynamiku, je otvorená zmenám, záleží jej na spolupráci s rodičmi, takáto škola má šancu na kultúru v tíme, pre ktorú je príznačné spolurozhodnovanie, kde priority sa stanovujú po vzájomnej diskusii členov v tíme, rozhodnutia sa dejú konsenzom, ciele sú jasné, dôvera je prirodzenou súčasťou komunikácie, aj schopnosti ujasňovať si názory, postoje, chápať ich s ohľadom na konkrétnu situáciu a otázky sú vítané.

Dušana Bieleszová

 

 

 
Späť