Školská mediácia patrí k dynamicky sa rozvíjajúcim aplikačným oblastiam mediácie. Poznanie podmienok, ktoré majú vplyv na kvalitu mediácie v školskom prostredí, zohráva dôležitú úlohu pri napĺňaní cieľov. Prax priniesla potrebu ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v téme, ale aj špecializáciu mediátorov pre školské prostredie. Ponuku webinárov a ďalšieho vzdelávania pripravujeme v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer SR na jeseň 2024.

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom, ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov alebo mediácie podľa zákona o mediácii. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať.

Ak ide o zvládanie napätia vo vzťahoch medzi žiakmi, riešenie ich konfliktov, prevenciu, a to s využitím sociálnych, resp. mediačných zručností žiakov, hovoríme o rovesníckej mediácii v školskom protredí. Zároveň platí, že čím je dieťa mladšie, tým viac sa v prevencii a tréningových aktivitách orientujeme na podporu sociálnych zručností a v staršom veku žiakov sa môžeme viac sústrediť na zručnosti, ktoré priamo súsvisia s konfliktom, teda na mediačné zručnosti.

Publikácie: Školská a rovesnícka mediácia, Sebariadenia a manažérska etika v školskom prostredí, FB

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/obrazok1-png2/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/obrazok2-png1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/obrazok3-png/