Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom, alebo ich riešenie. 

Ak ide o zmierňovanie napätia, riešenie konfliktov, resp. o ich prevenciu medzi žiakmi, kamarátmi, spolužiakmi v škole alebo v školskom zariadení, hovoríme o rovesníckej mediácii alebo o využívaní mediačných zručností medzi rovesníkmi žiackeho veku v školskom prostredí. Pri rovesníckej mediácii máme na mysli mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov prispôsobenú veku, temperamentu a možnostiam detí a mládeže.

V školskom prostredí sa mediácia realizuje najmä v týchto formách, ako:

  1. mediácia podľa zákona o mediácii,
  2. mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov,
  3. využívanie mediačných zručností – rovina prevencie, ktorá môže byť:
  • primárna – osveta, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania,
  • sekundárna – riešenie konfliktov a práca s dynamikou skupiny v triede,
  • terciárna – práca s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

Viac k téme na: Školská a rovesnícka mediácia. Aktivity na:  FB.

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/3-jpg2/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a118617613-321387842510035-890303750472099594-n-jpg1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a83219589-1269945619873096-5389435038737629184-n-jpg/