AKTUÁLNE - Školská a rovesnícka mediácia - špecializovaný kurz pre mediátorov, pedagógov a odborných zamestnancov

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie. Osoba, ktorá využíva mediáciu, je spôsobilá konflikt alebo napätie vnímať, pochopiť a primerane naň reagovať. Touto osobou môže byť školený mediátor, ale aj pedagóg, ktorý využíva mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, a napokon aj žiak - rovesnícky mediátor. 

V školskom prostredí sa mediácia realizuje najmä ako mediácia podľa zákona o mediácii, mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov, využívanie mediačných zručností v rovine prevencie, ktorá môže byť: primárna – osveta, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania, sekundárna – riešenie konfliktov a práca s dynamikou skupiny v triede, terciárna – práca s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

Viac k téme na: Školská a rovesnícka mediácia. Aktivity na:  FB.

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/276039414-5144995962219022-3671710992370009313-n-jpg1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a60784580-2332711900306512-5412324693279506432-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a75380303-439783303343328-6896898444292521984-n-jpg1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a82907453-1269945093206482-8225266485312880640-n-jpg1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a71778268-1171460296388296-5563905114336395264-n-jpg1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a61655015-2404521792933133-602928097422999552-n-jpg1/