Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie. Osoba, ktorá využíva mediáciu, je spôsobilá konflikt alebo napätie vnímať, pochopiť a primerane naň reagovať. Touto osobou môže byť školený mediátor, ale aj pedagóg, ktorý využíva mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov, a napokon aj žiak - rovesnícky mediátor. 

V školskom prostredí sa mediácia realizuje najmä ako mediácia podľa zákona o mediácii, mediácia ako odborná metóda riešenia konfliktov, využívanie mediačných zručností v rovine prevencie, ktorá môže byť: primárna – osveta, vzdelávanie, začlenenie tém do obsahu vzdelávania, sekundárna – riešenie konfliktov a práca s dynamikou skupiny v triede, terciárna – práca s cieľovou skupinou (žiakmi, dospelými) aj po ukončení sporu tak, aby nedochádzalo k reeskalácii, odvete, pomste.

Viac k téme na: Školská a rovesnícka mediácia. Aktivity na:  FB.

Fotogaléria

/album/fotogaleria-uvodna-stranka/a3-png1/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a57289396-2325304767521503-8406936472287969280-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a54279112-2291914160860564-5491801834731339776-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a44859901-2081347875250528-8355075072901251072-n-jpg/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a4-png/ /album/fotogaleria-uvodna-stranka/a56951192-2332894410095872-1190109182586519552-n-jpg/