1. stretnutie pedagogických zamestnancov v SŠI v Prakovciach

30.08.2016 20:02

Prvé stretnutie s pedagógmi pred začatím školského roka 2016/2017 spojilo nové vedenie Spojenej školy v Prakovciach s tréningom zameraným na riešenie konfliktov a skvalitňovanie vzájomnej komunikácie v tíme. 

Počas tréningu si učitelia, majstri odbornej výchovy urobili "inventúru" dôležitých hodnôt v živote, učili sa prijímať pozitívnu aj negatívnu spätnú väzbu. Hovorili sme o pocitoch v konfliktných situáciách, pomenovali najčastejšie témy napätia v pedagogickom tíme.

V sebareflexii sme hľadali spoločné a odlišné znaky medzi kolegami v tíme, riešili sme obranné mechanizmy, ako ich vnímať, ako sa k nim z času načas vrátiť. Uvažovali sme nad tým, čo učiteľov spája, čo ich môže rozdeľovať, pomenovali sme prekážky spolupráce, zadefinovali znaky dobrého tímu. Hovorili sme o skupinovej dynamike, aj o faktoroch ovplyvňujúcich priebeh konfliktu, ako sú povahové vlastnosti, prijaté hodnoty, dĺžka vzťahu, generačné rozdiely, odlišné sociálne prostredie, pretrvávajúci stres, dlhodobá frustrácia, silné ambície, zmysel pre precíznosť, ale aj prítomnosť „divákov“ v konflikte, resp. ich necitlivé vtiahnutie do témy. 

 

Spätná väzba

"Som nadšená, vysoká odborná úroveň, presne šité na problémy školy, páčilo sa mi, že mediátorka dokázala vtiahnuť do aktivít aj konfliktných a problémových ľudi, ktori sa pozitivne naladili...mám veľmi dobré pocity z momentalnej situácie na pracovisku...viacerí sa otvorili a začali medzi sebou komunikovať...." PaedDr. Drahoslava Vaščáková, riaditeľka školy

"Bolo to na veľmi vysokej odbornej úrovni, veľmi pekne a citlivo podané.....kľudne ...pokojne... "

"Nikdy som nič také nezažila, boli tam veľmi pekné aktivity, videa boli velmi emotívne. Páčila sa mi aktivita so stoličkami...kde išlo o súdržnosť kolektivu."

"Bolo to veľmi citlivé.....dôležité je, ze sme si uvedomili, že sa nemáme v živote báť rozprávať a pýtať...lebo sme boli zvyknuti sa nič nepýtať...poznali sme odpoveď dopredu ...alebo sme sa radšej nepýtali."

Späť