1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Nižnej

02.07.2016 18:13

Po prednáške a tréningových aktivitách pre pedagógov a po procese výberu rovesníckych mediátorov v Spojenej škole v Nižnej, v prvej strednej škole, s ktorou mám možnosť spolupracovať dlhodobejšie, nasledovalo prvé tréningové stretnutie so študentami.

Počas zážitkových aktivít študenti urobili reflexiu vlastného života, porozmýšľali o dôležitých ľuďoch, ktorí sú im oporou, o túžbach, záujmoch, ktoré na nich čakajú, pevných postojoch, aj o hodnotách, vďaka ktorým je ich život pestrejší. Zadefinovali pravidlá fungovania dobrého tímu, identifikovali prekážky spolupráce, dali význam pozitívnym aj negatívnym ľudským vlastnostiam. 

Trojhodinové stretnutie otvorilo mnohé z tém (odlišnosť, rozdielnosť, tolerancia), ktorým sa budeme venovať aj na ďalších stretnutiach. 

Dušana Bieleszová

 

Späť