1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Park Angelinum, Košice

17.02.2012 20:17

Prvú časť tréningu rovesníckych mediátorov absolvovali žiaci 4. - 8. ročníka ZŠ Park Angelinum v Košiciach pred jarnými prázdninami. Pozornosť sme venovali dvom témam - Konflikty a ich príčiny a Fázy vývoja konfliktu. V spolupráci s kolegyňami Mgr. Herczegovou a RNDr.Plachou (koordinátorky programu rovesníckej mediácie v škole) sme realizovali aktivity, ktoré boli dopĺňané aj krátkami videoukážkami a prezentáciou k téme riešenia konfliktov v školskom prostredí aj v teoretickej rovine. Využili sme prácu v skupinách, výklad, brainstorming, riešenie problémových úloh. Veľký priestor sme venovali diskusiám, reflexiám a kladeniu otázok, ktoré viedli opäť k zamysleniu. 

TÉMA - KONFLIKTY A ICH PRÍČINY

Aktivita - Moje očakávania - Žiaci vyslovili svoje očakávania, porovnali ich s očakávaniami svojich vrstovníkov. Očakávania sa naučili rozlišovať z hľadiska vlastných potrieb, potrieb skupiny i spolužiakov.

Aktivita - Miesto činu  - Žiaci označili miesta najčastejšie sa objavujúcich konfliktných situácií v škole a v jej okolí. Popísali udalosti, ktoré zažili, videli, vnímali, o ktorých sprostredkovane počuli.

​Aktivita - Mapa môjho života - žiaci v reflexii uvažovali  o prekonávaní životných prekážok, o posilnení, sklamaniach, vyriešených konfliktoch. Zároveň si uvedomili, že aj ich kamaráti sa môžu cítiť v rôznych obdobiach svojho života niekedy dobre a inokedy zle, snažili sa pochopiť, že tieto situácie ovplyvńujú aj ich myslenie, emócie a správanie.

TÉMA - FÁZY VÝVOJA KONFLIKTU

Aktivita - Sprievodné javy negatívnych emócií - Žiaci sa naučili spoznávať sprievodné javy zvýšenej záťaže 

Aktivita - Rýchly detektív - Žiaci  skúšali identifikovať najčastejšie používané vety spolužiakov v jednotlivých štádiách vývoja konfliktu z hľadiska ich vlastných skúseností.

Aktivita - Teplota citov - Žiaci si uvedomili silu emócií pri kontakte s rôznymi ľuďmi, všímli si vplyv emócií a blízkych či vzdialených vzťahov na schopnosť predvídania správania.

Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Spätná väzba žiakov:

„Dnes sme sa cítili veľmi dobre. Tieto štyri hodiny sme si veľmi užili, zabavili sme sa a aj veľa naučili. Ďakujeme :-)" Sára Haščáková a Alex Tomašovičová

"Ďakujeme Vám, že ste nás dnes naučili veľa nových vecí prostredníctvom úloh, prezentácií a vidí." Laura Kubíková, Emília Labudová

"Milá pani učiteľa, ďakujeme Vám za dnešnú hodinu r.m., že ste boli na nás taká milá, dobrá a že ste boli ochotná nám pomáhať." Kika a Maťo, V.C

"Dnes sme sa vďaka Vám cítili veľmi dobre. Naučili ste nás mnohé zaujímavé veci, myslíme, že už budeme môcť pomôcť našim spolužiakom :-) Ďakujeme:-) Maroš a Zdislava

"Ďakujeme za príjemný a vynikajúci deň. Veľa sme sa naučili." Jakub Kiss, Martin Onderko, Gregor Sabinkovič

"Dnes sme sa mali veľmi dobre. Dozvedeli sme sa nové veci o rovesníckej mediácii. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.S pozdravom. 1. lavica" Kika a Stano

"Cítili sme sa tu dobre, bola tu zábava. Naučili sme sa nové veci a zistili sme názory iných." Laura a Anika

"Dnes to bolo super. Veľa sme sa naučili. Tešíme sa na budúcu hodinu." Martina Husárová, Maxo Vaco

"Ďakujeme Vám za vysvetlenie úlohy mediátora. Veľmi sa nám to páčilo." Evka a Samko

"Bolo to super. Máme veľa nových skúseností a zážitkov. Tešíme sa na budúce stretnutie." Noví priatelia, Bianka, Michelle, Emka

"Dosť dobre som sa cítil tieto 4 hod. Dúfam že aj nabudúce bude tak dobre. Ďakujeme." Kubo a Sofi

"Naučila som sa veľa nových a užitočných vecí." Viki

 Viac tu: https://www.skolska-mediacia.sk/news/trening-rovesnickych-mediatorov-1-cast/

Späť