2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Malackách

15.12.2015 17:07

Témou 2. stretnutia rovesníckych mediátorov ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách boli Fázy vývoja konfliktu. Tréninovali sme opisné a pozorovacie pozorovanie. Učili sme sa spoznávať vhodné podmienky pre začatie rovesníckej mediácie. Pomenovali sme pocity ako úzkosť, nepriateľstvo, frustrácia, hnev, smútok, tvrdohlavosť. Rovesnícki mediátori sa učili pomenovať pocity, potreby a záujmy v konflikte, rozlišovať pozitívne a negatívne emócie v konflikte. 

Mediátori boli otvorenejší, tvorivejší pri hľadaní riešení na rôzne otázky, ktoré im boli položené. Dokázali spontánnejšie komunikovať. 

Výber odpovedí na niektoré položené otázky (práca v skupinách):

Ako sa správa agresívny spolužiak? Nadáva, šikanuje, uráža, rieši problémy bitkou, ohovára, bije ich a pod.

Čo pomôže agresívneho spolužiaka upokojiť? Ignorovanie správania, jasne položená otázka, čo sa stalo, pomoc pani učiteľky, mediátora, rozhovor s blízkym, komunikácia a pod.

Aké emócie poznáte? Smútok, šťastie, radosť, smiech, nervozita, trápenie, netrpezlivosť, trpezlivosť, láska, napätie, zážitok, zvedavosť, strach, plač, krik, úzkosť, nenávosť, hrdosť, priateľstvo, veselosť, zamilovanosť, naštvanosť, osamelosť, prekvapenie, stres, rozhorčenie, trpezlivosť, prekvapenie, odhodlanie, zvedavosť, trápenie, úžas, rozpačitosť, nadradenosť, nuda, nedočkavosť, tlak, nevinnosť, sklamanie a pod.  

Prečo je dôležité povedať druhým ľuďom, ako sa cítime? Preto, aby vedeli, ako nám je, aby to oni vyriešili, aby sa nám uľavilo, aby nám bolo lepšie, aby sme sa cítili uvoľnení, aby sme sa niekomu zdôverili, aby sme problémy v sebe nedusili, aby sme neboli stále smutní, aby nás problémy netrápili a pod. 

Späť